Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Inloggen Contact Mijn Intrakoop 

Zorg voor duurzame energie

Vijf tips van Rijnstate voor zonnepanelen

Op de daken van het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem liggen 660 zonnepanelen. Ben je vanuit je zorgorganisatie ook zoiets van plan? 

Lees de vijf tips van Marc Koster, Manager Strategisch Vastgoed bij Rijnstate >>>​

Energieaudit en andere wet- en regelgeving​

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame energie worden steeds belangrijker. Ook in de zorg. Niet voor niets gaat de overheid steeds strenger toezien op het naleven van wetten en richtlijnen en stellen zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer eisen aan comfort en duurzaamheid. Het biedt u echter tegelijkertijd ook kansen om duurzaam op uw energiekosten te besparen. We informeren u er graag over.  

Verplichte energieaudit

Sinds 1 juli 2015 geldt de zogenaamde EED-regeling die zorgorganisaties verplicht een energie-audit uit te voeren. Het gaat om zorgorganisaties die meer dan € 50 miljoen jaaromzet en een jaarlijkse balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen of meer dan 250 fte in dienst hebben. Voor deelname aan meerjarenafspraken, verschillende keurmerken en de milieuthermometer van het MilieuPlatformZorg gelden vrijstellingen.  

Hoe kunt u aan de verplichte energieaudit voldoen? Waar vindt u de formats? Wat doet het Kernteam EED voor landelijke zorgorganisaties? Lees meer >>>

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer: verplicht maatregelen uitvoeren

Elke zorgorganisatie moet bij gebouwen boven een bepaald energieverbruik alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter uitvoeren of een plan maken wanneer deze maatregelen uitgevoerd worden. Zo is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Heeft één van uw locaties een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of  25.000 m3 gas? Dan is dit voor u van toepassing. 
 

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe Warmtewet van kracht. Deze wet beschermt alle aansluitingen met een maximale capaciteit van 100 kW tegen te hoge prijzen voor warmtelevering (stadsverwarming, blokverwarming en collectieve warmtepompen (warmte- en koudeopslag)).
 

Subsidie voor duurzame energie

In 2017 is er in Nederland € 12 miljard subsidie voor duurzame energie (SDE+) beschikbaar. Als u investeert in het opwekken van duurzame energie, kunt u een extra vergoeding krijgen voor de stroom die u produceert. Het bedrag kan oplopen van 9 ct/kWh tot maximaal 12,8 ct/kWh. U kunt de subsidie aanvragen in het voor- en najaar. 
 

Meer weten?

Hebt u vragen over deze wet- en regelgeving of behoefte aan meer informatie over het verduurzamen van energie in uw zorgorganisatie? Neem dan contact op met Jesse Schrama, inkoper/productmanager duurzame energie bij Intrakoop (0418 65 70 70 of jschrama@intrakoop.nl)
​​​​​​​​​​​​

 

 Duurzaamheidstraject ZorgSaam

 
 

 In 3 fasen naar duurzame energie

 
 

 Subsidies duurzame energie

 


Zorg voor duurzame energie