Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Inloggen Contact Mijn Intrakoop

Blijf op de hoogte!

Volg ons op: logo Twitter & logo LinkedIn

Meld u aan voor onze nieuwsbrief bij Ledenservice.

Gupta Strategists over waardegedreven inkoop

Hoe kan inkoop de waarde voor patiënten verhogen? Gupta Strategists publiceerde onlangs haar rapport “Waardegedreven inkoop”.
​In het rapport beschrijft Gupta Strategists de stappen die nodig zijn om waardegedreven in te kopen in ziekenhuizen: 
  • Maak van inkoop een bestuurlijke prioriteit met een ambitieuze doelstelling
  • Richt de organisatie zo in dat inkoop een sterk mandaat heeft en nauw samenwerkt met de gebruikers
  • Investeer in analytische vaardigheden van het inkoopteam
  • Ontwikkel een aanpak op maat voor de inkoopgroepen
  • Monitor de impact en resultaten door de verwachte resultaten te koppelen aan de werkelijke cijfers van financiën
Deze stappen zorgen, met een resultaatgerichte inkoopcultuur, voor een goede basis om in te zetten op waardegedreven inkoop. De onderzoekers van Gupta noemen samenwerking tussen ziekenhuizen een vereiste om meer kennis op te bouwen om uiteindelijk samen met leveranciers de waarde voor patiënten te verhogen.

Belang van strategische inkoop 

Wat Intrakoop betreft, toont het rapport van Gupta Strategists eens te meer het belang aan van een strategische inkoopfunctie en geeft het ook aanleiding voor verdergaande strategische inkoopsamenwerking. Mario van de Sande, segmentmanager Medisch: “Er is ruimte voor verdere professionalisering van de inkoopfunctie op strategisch niveau, dat bij voorkeur centraal door de ziekenhuizen zelf wordt georganiseerd. Het moet dan zo worden ingericht dat inkoop niet elke twee jaar ingehaald wordt door productinnovaties en daarmee structureel de grip op de markt verliest. Inkoop zal onderdeel moeten uitmaken van het proces om de meerwaarde die de leverancier claimt objectief te kunnen vaststellen. Specialisten spelen hierbij een sleutelrol, omdat zij de kwaliteit kunnen beoordelen en weten hoe de patiënt die ervaart. De inkoop-, product-, en marktkennis om deze claims te valideren zou vanuit inkoop uitstekend centraal door Intrakoop kunnen worden georganiseerd.  

Strategische samenwerking

De zorg in Nederland is van uitstekend niveau. Evenals in de ons omringende landen. Toch zie je dat bij gelijke kwaliteit de inkoopkosten in een aantal gevallen lager zijn dan in Nederland. In deze gevallen is de inkoopfunctie effectiever georganiseerd. Strategische inkoop ook internationaal verbinden en van elkaar leren is een goed idee.

Waardegedreven zorg wordt steeds meer ingezet als instrument om de waarde voor de patiënt te verhogen en kosten te reduceren. De patiënt staat centraal. Patiënten hebben geen belang bij begrenzing van (inkoop)kennis en expertise binnen één of enkele instelling(en) of zelfs landsgrenzen. Zij hebben belang bij maximale transparantie in de gezondheidszorg om uiteindelijk de best mogelijke behandeling te krijgen tegen aanvaardbare kosten. In het creëren van de noodzakelijke transparantie is er ook voor de inkoopfunctie nog een wereld te winnen. Laten we dit met elkaar organiseren, dat hebben we zelf in de hand!”

Wil je met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Mario van de Sande, segmentmanager Medisch bij Intrakoop, (0418) 65 70 70 of mvdsande@intrakoop.nl.
Gupta Strategists over waardegedreven inkoop Intrakoop nieuwsberichten