Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Inloggen Contact Mijn Intrakoop

Lid worden

Wilt u ook profiteren van het Intrakoop-lidmaatschap?

De totale inkoopspend in de Nederlandse zorgmarkt bedraagt ruim € 22 miljard. Die inkoop is enorm versnipperd. Intrakoop werkt aan het verlagen van inkoopkosten door kennis, kunde en ervaring te bundelen en op innovatieve wijze raamovereenkomsten (collectieve overeenkomsten) af te sluiten met leveranciers en fabrikanten vanuit de coöperatieve gedachte: het belang van leden staat voorop.

In een raamovereenkomst maken we afspraken over de condities en voorwaarden waartegen een instelling producten of diensten kan afnemen. De levering en facturering verloopt direct tussen de instelling en de leverancier. Leden kunnen profiteren van diensten en raamovereenkomsten in de segmenten Energie, Eten & Drinken, Facilitair, ICT en Medisch.
 

Onze leden kunnen gebruikmaken van onze kosteloze ondersteuning bij onder andere:

  • het ontwikkelen van visie
  • het doorlopen van inkooptrajecten
  • de implementatie van contractafspraken
  • het beheer en monitoring van contracten
  • het optimaliseren van de dienstverlening van leveranciers

Ook kunnen leden gebruikmaken van de volgende dienstverlening:

Meer informatie over onze strategie vindt u hier.

Invloed leden

Leden hebben op verschillende manieren invloed op onze inkoopcoöperatie:
  • Tijdens de algemene vergadering stellen onze leden ons jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast
  • De raad van toezicht, die uit directieleden van zorginstellingen bestaat, controleert en toetst ons beleid
  • Twee keer per jaar wisselen wij op strategisch niveau van gedachten met de leden van de klankbordgroep
  • Leden maken deel uit van aanbestedingsteams en contractbeheergroepen. Zij zijn nauw betrokken bij ontwikkeling van nieuwe raamovereenkomsten via (Europese) aanbestedingstrajecten en beheer van huidige contracten.
 

 Word nu lid!

 

​Kosten lidmaatschap

Nieuwe leden betalen eenmalig € 1500,- entreegeld. De contributie is € 700,- per jaar. Wordt u na 1 oktober lid, dan betaalt u voor de resterende maanden van het jaar een contributie van € 165,-.

Voorwaarden lidmaatschap

Alleen instellingen die zorg en welzijn aanbieden, kunnen lid worden. Verder stellen wij als eis dat leden deelnemen aan minimaal één raamovereenkomst. Meer informatie vindt u in het toelatingsreglement en onze statuten.
De vertegenwoordiging van leden in de raad van toezicht van Intrakoop en tijdens algemene vergaderingen is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.
 

 Aanvullende informatie

 


Lid worden Organisatie