;

Medicatie­veiligheid in de gehandicapten­zorg

29 maart 2018
Utrecht
Aanmelden
Medicatieveiligheid

Een duidelijk medicatiebeleid is van groot belang voor de juiste (farmaceutische) zorg in je organisatie. Heldere afspraken, intern en met externen, zijn essentieel. En het speelveld is breed: cliënten, cliëntenraden, voorschrijvers, de geneesmiddelencommissie, apothekers, fabrikanten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Allemaal hebben zij – net als jouw zorgorganisatie - belang bij een goede medicatievoorziening.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Intrakoop verzorgen samen een bijeenkomst met als thema Medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg – grote zorg? 

Voor wie

Deze bijeenkomst is voor bestuurders, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, managers zorg, voorschrijvers en andere mensen in de gehandicaptenzorg. Je bent vanuit het oogpunt van kwaliteit, farmaceutische zorg en inkoop betrokken bij de processen rond medicatieveiligheid. Je zorgorganisatie is lid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en/of Intrakoop.  

 Programma
 09.30   Opening
 09.45 Uitdagingen rond medicatieveiligheid en het belang van de Handreiking Medicatiebeleid door Jos Noordover, VGN 
 10.15 Medicatieveiligheid, valkuilen en rol van de apotheek door Els Dik, IVM
  Contractering farmaceutische zorg door Mark Buijze, Intrakoop
 11.15 Pauze 
 11.45 Medicatieveiligheid in de praktijk door Daphne Konz, Zuidwester 
 12.30 Plenaire afsluiting 
 12.45 Afsluiting met gezamenlijke lunch 
 13.30  Einde

Sprekers en deelnemers belichten samen het proces rond medicatieveiligheid en de mogelijke verbeteringen, vanuit verschillende invalshoeken. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. 

Uitdagingen rond medicatieveiligheid
door Jos Noordover, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Cliënten in de gehandicaptenzorg gebruiken net als iedereen medicatie, vaak onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. In het medicatieproces kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt en risico’s voor de cliënt ontstaan. De VGN werkt aan een geactualiseerde versie van de handreiking medicatiebeleid. Jos Noordover gaat graag met je in gesprek over de bijdrage van deze handreiking aan de medicatieveiligheid.

Medicatieveiligheid, valkuilen en kwaliteitsmetingen
door Els Dik, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving over medicatieveiligheid? Wat zijn veelvoorkomende valkuilen in het medicatieproces, specifiek in de gehandicaptenzorg? En hoe verbeter je cyclisch je medicatieproces, samen met de leverende apotheek? Daar zal Els Dik, apotheker en senior adviseur bij het IVM uitgebreid op ingaan. Ze wisselt beleidsmatige zaken af met concrete verbeterpunten. Er is volop gelegenheid voor vragen en uitwisselen van kennis en ervaringen.

Contractering farmaceutische zorg
door Mark Buijze, Intrakoop

Wat doe je als je organisatie niet tevreden is over de farmaceutische dienstverlening van de leverende apotheker? Hoe houd je de samenwerking met de apotheker goed en verbeter je de kwaliteit van de farmaceutische zorg? Mark Buijze geeft inzicht in een integrale aanpak van de selectie van een apotheek en verbetering van de bestaande afspraken. Hij laat zien hoe je deze afspraken vastlegt en de kwaliteit van je farmaceutische zorg langdurig kunt borgen en verbeteren.

Medicatieveiligheid in de praktijk
door Daphne Konz, Zuidwester

Het medicatieprotocol is bekend. De regels zijn met wet- en regelgeving onderbouwd. Toch worden er veel medicatiefouten gemeld en blijkt uit audits dat het medicatiebeleid niet op alle woongroepen volgens de afspraken wordt uitgevoerd. Hoe komt dat? Wat kun je doen om begeleiders veilig te laten werken met medicatie? Daphne Konz heeft, in bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen medicatie, ervaringen en tips verzameld over factoren die bijdragen aan een veilig medicatieproces. Graag gaat Daphne met je in gesprek over de manier waarop makers en uitvoerders van het medicatiebeleid in je organisatie de krachten kunnen bundelen.

Nodig anderen uit voor dit evenement

Neem contact op

Wil je meer weten over deze bijeenkomst?

Christiaan Brunen
Adviseur Verenigingsmanagement
  • 06 54 36 59 06
;