Zorgmonitor Duurzaam & Gezond

Duurzaam en gezond inkopen van eten en drinken; de zorg vindt het steeds belangrijker. Ook onze overheid en onafhankelijke partijen als het Voedingscentrum dringen aan op beter inzicht in de productkeuzes en de verantwoording daarvan. De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond die Intrakoop samen met Foodstep heeft ontwikkeld faciliteert zorginstellingen in het maken van een bewuste keuze. De zorgmonitor geeft je niet alleen inzicht in de nutriënten van de producten in je portfolio, maar ook of die producten significant duurzaam zijn.

Duurzaam inkopen is van belang, niet alleen voor je zorgorganisatie. Ook onze overheid vindt dat we daar meer aandacht aan moeten geven. Die overheidsinmenging uit zich onder andere in het Klimaatakkoord waarin verschillende duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen. De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ , waar Intrakoop samen met een groot aantal partijen aan deelneemt, , speelt hierin een belangrijke rol. Als voorzitter van de werkgroep Duurzaam Inkopen binnen de vorige Green Deal hebben we vanaf het eerste moment bijgedragen aan duurzaam inkopen in de zorg. De Zorgmonitor is daar een resultaat van binnen eten en drinken. 

 

 

Neem contact op

Wil je meer weten over wat de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond voor jouw zorgorganisatie kan betekenen?

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 52 23 39
Winnie van Besouw