Zorgmonitor Duurzaam & Gezond

Duurzaam en gezond inkopen van eten en drinken; de zorg vindt het steeds belangrijker. Ook onze overheid en onafhankelijke partijen als het Voedingscentrum dringen aan op beter inzicht in de productkeuzes en de verantwoording daarvan. De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond die Intrakoop samen met Foodstep heeft ontwikkeld faciliteert zorginstellingen in het maken van een bewuste keuze. De Zorgmonitor geeft je niet alleen inzicht in de nutriënten van de producten in je portfolio, maar ook of die producten significant duurzaam zijn.

Duurzame voeding inkopen voor jouw zorgorganisatie

Duurzaam inkopen is van belang, niet alleen voor je zorgorganisatie. Ook onze overheid vindt dat we daar meer aandacht aan moeten geven. Die overheidsinmenging uit zich onder andere in het Klimaatakkoord waarin verschillende duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen. De Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ , waar Intrakoop samen met een groot aantal partijen aan deelneemt, , speelt hierin een belangrijke rol. Als voorzitter van de werkgroep Duurzaam Inkopen binnen de vorige Green Deal hebben we vanaf het eerste moment bijgedragen aan duurzaam inkopen in de zorg. De Zorgmonitor is daar een resultaat van binnen eten en drinken. 


Aan de slag!

Om gebruik te kunnen maken van de Zorgmonitor is een getekende machtiging nodig waarmee je ons de mogelijkheid geeft de relevante inkoopdata, volgens een bepaald format, bij jouw leveranciers op te vragen. Het betreft hier het delen van inkoopdata geheel in lijn met huidige AVG wetgeving.

Doe je dit vóór 31 december dan kunnen we je binnen ongeveer 8 weken de data van Q4 sturen. Een nulmeting is kosteloos voor onze leden.

Geïnteresseerd? Volg dan de volgende, papierloze stappen:
1. Klik op deze link
2. Upload de machtiging door deze lokaal op te slaan of direct te slepen naar het paarse vlak
3. Noteer jullie grootste voedingsleveranciers van wie je de data wilt analyseren
4. Vul de instellingsnaam, jouw naam en functie en de huidige datum in
5. Teken het document met je handtekening, alle vormen (tekst, schrift, foto) kunnen
6. Klik op ‘voltooien’ rechtsonder
7. Download de zojuist aangemaakte, door jou ondertekende, machtiging 
8. Sla deze op en mail dit bestand naar servicedesk@intrakoop.nl
Geregeld! Wij gaan voor je aan de slag!

 

Veelgestelde vragen over de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond

Wie kan gebruik maken van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond?
Welke inkoopdata worden beoordeeld in de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond?
Wat wordt er geanalyseerd in de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond?
Wat kost het gebruik van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond?
Wat moet ik doen om inzicht in mijn inkoopdata te krijgen?
Voor wie binnen mijn zorgorganisatie is de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond relevant?
Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Neem contact op

Wil je meer weten over wat de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond voor jouw zorgorganisatie kan betekenen?

Pietsje van der Leeuw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 06 33 06
Pietsje van der Leeuw