Energie en wetgeving

Energie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame energie worden steeds belangrijker. Ook in de zorg. De overheid ziet steeds strenger toe op het naleven van wetten en richtlijnen. En zorgverzekeraars en gemeenten stellen steeds meer eisen aan comfort en duurzaamheid. Maar dit biedt je ook kansen om duurzaam op je energiekosten te besparen.

Wat energie betreft, zijn er twee belangrijke regelingen die voor je organisatie van toepassing kunnen zijn. Dat zijn de EED-regeling en het Activiteitenbesluit.

EED-regeling: verplichte energie-audit

Sinds juli 2015 geldt de tijdelijke regeling Energy Efficiency Directive (EED). Deze Europese richtlijn verplicht grote zorgorganisaties een energieaudit uit te voeren.

De energieaudit heeft als doel systematisch informatie te verzamelen over je actuele energieverbruik. Daarmee krijg je als organisatie zicht op de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. In volgende audits breng je verslag uit van de behaalde resultaten. Zo stimuleert de EED-regeling organisaties om energie te besparen.

Lees over Hulp bij de energieaudit

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

Boven een bepaald energieverbruik moet je als zorgorganisatie alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter uitvoeren. Of je moet een plan maken wanneer je deze maatregelen gaat nemen. Dit is vastgelegd in het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.
 
Meer over het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Heb je een energieaansluiting met een maximale capaciteit van 100 kW? Dan beschermt de Warmtewet tegen te hoge prijzen voor warmtelevering. Denk daarbij aan stadsverwarming, blokverwarming en collectieve warmtepompen (warmte- en koudeopslag).

Wat is van toepassing op jouw organisatie?

Met de beantwoording van de volgende vragen weet je welke regelingen voor jouw zorgorganisatie gelden:

 1. Heeft je organisatie meer dan € 50 miljoen jaaromzet en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Of meer dan 250 fte? Zo ja, dan is de EED-regeling voor jou van toepassing.
 2. Heeft een van je locaties een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Zo ja, dan is het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer voor jou van toepassing.

In bepaalde gevallen kun je vrijgesteld worden van deze regelgeving. Bijvoorbeeld bij deelname aan meerjarenafspraken. En bij bepaalde energie- of milieubeheersystemen.

Handhaving wet- en regelgeving

Het bevoegd gezag controleert of je zorgorganisatie voldoet aan de EED-regeling en/of het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Meestal is dit de gemeente, die haar taken vaak uitbesteedt aan de regionale milieudienst. Zij is bevoegd om sancties op te leggen, als je organisatie de verplichtingen niet nakomt.

Wat doet Intrakoop voor je?

 • Wij zoeken voor je uit of, en zo ja welke, locaties moeten voldoen aan de EED-regeling of het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Dit is kosteloos voor deelnemers aan onze raamovereenkomsten energie.
 • In 3 stappen begeleiden wij je om energiekosten te verlagen, comfort te verhogen en duurzamer te presteren:
  1. Energiebenchmark: je ziet direct of je moet voldoen aan de wetgeving en voor welke locaties dat geldt. Ook krijg je inzicht in je energieverbruik vergeleken met andere zorgorganisaties in de sector.
  2. Energiebeleid: we begeleiden je bij het opstellen van energiebeleid om kosten te besparen en te verduurzamen in je organisatie.
  3. Uitvoering van energiebesparende maatregelen: we hebben leveranciers geselecteerd en goede afspraken met hen gemaakt. Zo ben je verzekerd van de juiste prijs en kwaliteit.

Deel dit artikel

Meer weten over de wetgeving voor energie?

Neem contact op met:

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
 • 06 52 75 28 84