AON Risk Services

Dagelijks worden beslissingen genomen die effect kunnen hebben op jouw organisatie. Hoe herken je risico’s, maak je ze beheersbaar en kun je ze afdekken? Aon Nederland levert graag een bijdrage met advies over verzekerbare en onverzekerbare risico's.

Aon is verzekeringsmakelaar en risicoadviseur. Het bedrijf is kennispartner van de vereniging HEAD en de NVZD en kwam als interessante leverancier uit de marktverkenning van Intrakoop. Je kan bij deze leverancier terecht voor advies, inkoop en beheer van alle verzekeringen (dus ook voor verzuimbeleid en WGA/WIA). En ook voor risico- en crisismanagement. Tegen de uitstekende condities van Aon in de zorg krijg je alle risico’s goed in beeld en zijn de verzekeringen voor jouw organisatie goed geregeld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Aon ontleent maatschappelijke betrokkenheid aan een verantwoorde manier van zakendoen en de omgang met mensen. MVO is dan ook integraal onderdeel van het Aon-beleid. Aon werkt aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.
  • Aon wil maatschappelijk betrokken waarde leveren aan haar klanten, medewerkers en aan de maatschappij. Met die gedachte heeft Aon het MVO-beleid in vier pijlers ondergebracht: milieu, klanten, medewerkers en de lokale gemeenschap.
  • In 2012 is de Aon Talent Foundation opgezet, gericht op: onderwijs, jongeren en sport. Hiermee stimuleert Aon talentvolle jongeren met een minder perspectief. Samen met het  Fonds Gehandicaptensport.
  • Jaarlijks maakt Aon financieel en met meer dan 100 medewerkers de finale mogelijk van het Nationale gehandicaptenvoetbal in de Rotterdamse Kuip.

Unieke voordelen

  • Aon is de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van de wereld en in Nederland en heeft uitgebreide kennis van de zorgsector, gebundeld in een speciale afdeling Gezondheidszorg.
  • De inkoopkracht van Aon is maximaal ingezet voor lage(re) premies, voor uitgebreide en zorgspecifieke voorwaarden en ontzorgende dienstverlening.
  • Aon heeft technische expertise in brandveiligheid. Aon Risk Control ondersteunt organisaties bij preventie en verliesbeheersing vanuit zowel technisch als organisatorisch perspectief. Aon is de enige makelaar die deze expertise in-house en als deel van de normale dienstverlening aanbiedt.
  • Aon is bij veel zorginstellingen betrokken bij risico- en crisismanagement en adviseert over verzekerbare en onverzekerbare risico's. Ook kunnen bestuurders terugvallen op bijstand, wanneer de organisatie in een crisissituatie zit.
  • Corporate Wellness, onderdeel van Aon gericht op employee benefits, is betrokken bij adviezen aan zorginstellingen over het eigen risico voor de WGA en Ziektewet, over arbodienstverlening (als aanbieder of begeleider van inkoop) en collectieve zorgverzekeringen.

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
AON Risk Services
Paalbergweg 2-4
1105 AG AMSTERDAM ZUIDOOST

Tel: (020) 4305630
Postadres
AON Risk Services
Postbus 12250
1100 AG AMSTERDAM
Internet
http://www.aon.nl

Contactpersoon
Frits Redeker

Neem contact op

Simone Nicolaes
Inkoper/productmanager HRM
  • 06 25 52 00 72