Gom Zorg

Patiënten en cliënten willen zich ‘thuis’ voelen in een zorginstelling. Medewerkers willen er efficiënt hun werk kunnen doen. En bezoekers willen zich gastvrij onthaald weten. Het zijn verschillende wensen, maar wel met één gemeenschappelijke sleutel: de omgeving.

In een omgeving die inspireert, faciliteert en stimuleert werken en verblijven mensen plezieriger. Zeker in de zorg. Daarom is Gom Zorg er om uw omgeving te laten stralen.

Als gespecialiseerd onderdeel van Gom heeft Gom Zorg alle kennis en competenties om in de zorgsector een rol te spelen. Natuurlijk mag u van ons de efficiency verwachten die in de sector steeds belangrijker wordt. En natuurlijk zijn onze medewerkers inzetbaar voor ook de meest specialistische vragen. Maar we gaan graag verder. Verder door die focus op een inspirerende zorgomgeving. Functioneel en uitnodigend. Faciliterend en hygiënisch.

Daar staan we voor. Met een dienstverlening die we op maat afstemmen op verschillende segmenten:

 • de algemene/academische ziekenhuizen/specialistische klinieken
 • de geestelijke gezondheidszorg
 • de gehandicaptenzorg
 • de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen
 • de jeugdzorg

Voor elk segment en iedere instelling creëert Gom Zorg dienstverlening op maat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Medewerkers van Gom Zorg kunnen rekenen op persoonlijke aandacht, goede opleidingen, een reële werkdruk en begeleiding bij een gezonde leefstijl.
 • Gom Zorg gebruikt alleen 'niet-geclassificeerde' schoonmaakmiddelen (zo min mogelijk), leidt medewerkers op in milieubesparend schoonmaken en kiest uitsluitend voor duurzame voorzieningen.
 • Gom Zorg hanteert een verantwoorde bedrijfsvoering, is niet afhankelijk van externe vermogensverschaffers en stuurt strategisch op continuïteit.

Unieke voordelen

 • Gom Zorg is expert in het schoonhouden en verlenen van zorgondersteunende diensten in de zorg.
 • Gom Zorg verrast klanten en medewerkers - ook ongevraagd - met nieuwe initiatieven die aansluiten bij hun (latente) behoeften en passen bij de ontwikkelingen in de markt.
 • Gom Zorg is een betrouwbare partner die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag naleeft en afspraken nakomt.
 • Gom Zorg is innovatief in dienstverlening en gaat investeringen en experimenten niet uit de weg.

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
Gom Zorg
Karel doormanweg 4
3115 JD SCHIEDAM

Tel: (088) 298 63 00
Postadres
Gom Zorg
Postbus 144
3100 AC SCHIEDAM
Internet
http://www.gom.nl

Contactpersoon
Simone van de Velde

Neem contact op

Jolanda van Dinteren
Inkoper/productmanager Facilitair
 • 06 13 32 61 46