Bijeenkomst prijsontwikkelingen wasserij met leden en leverancier

Opvouwen wasgoed_web

Recent organiseerden we een tweetal bijeenkomsten met onze leverancier Textielreiniging Het Springendal. Voor deze productgroep een eerste keer om onze ingetekende leden op de raamovereenkomst met Springendal samen met hen aan tafel te hebben over zo’n onderwerp.

De prijsontwikkelingen in de markt zijn vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp op dit moment. Hoe mooi is het dan als je daar in een gezamenlijk gesprek tussen leden en leveranciers over kan praten?  In deze bijeenkomsten legde Springendal uit wat hen overkomt en waarom ze tot een bepaalde indexatie van de prijzen zijn gekomen. De leden, aan de andere kant, verduidelijkten hun positie nog eens en verwezen naar de afgesproken formule in de overeenkomst. De prijsindexcijfers van de zorg en de wasserijbranche zijn  onderdeel van deze formule.  Begrip voor het verhaal van Springendal was er zeker ook, maar niet iedereen kon achter de indexatie staan, leden zitten aan het einde van de keten en krijgen niet alleen prijsindexaties door van de wasserij maar van veel andere leveranciers

Factoren in prijs

Leverancier Springendal heeft vooral te maken met prijsstijgingen in de componenten loon, grondstoffen en energie. In de Miljoenennota is de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon met 10.15% een belangrijke factor voor de indexatie. Tel daarbij op dat de prijzen van katoen enorm zijn gestegen (door mislukte oogsten door overstromingen in Pakistan) en dat, en dat horen we bijna dagelijks, de energiekosten de pan uit rijzen.  Tel daarbij op dat wasserijen niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming energie kosten (TEK) 

Toeslag of indexatie?

Onze leden reageerden daarop met een vraag naar een energietoeslag, waarbij een deel van de verhoging vast en een deel flexibel zou zijn in plaats van  alleen een indexatie. Voordeel van zo’n toeslag is dat bij dalende prijzen een verlaging van de kosten aan de orde is, bij een indexatie van de prijzen is dat minder evident. Leden vragen ook wat de leverancier zelf doet aan de kostenkant, de opbouw van de indexatie en transparantie van de cijfers. Springendal geeft aan kritischer in te kopen, investeringen uit te stellen, personeel niet altijd te vervangen en minder uitzendkrachten in te huren. Tevens kijken zij naar andere alternatieven voor het gebruik van gas en elektra.  
Springendal heeft naar aanleiding van deze bijeenkomsten een nieuw voorstel gedaan dat nu besproken gaat worden met onze leden. Zij heeft Intrakoop gevraagd om hierin mee te denken. 

Sturen op kosten

Wat we zien naar aanleiding van de stijgende prijzen is dat leden veel meer gaan sturen op hun kosten. Logisch natuurlijk, want dat is ook een belangrijke knop waaraan je kan draaien in tijden van stijgende prijzen. Denk bij sturen op kosten aan beter voorraadbeheer, normen aanpassen (niet teveel voorraad op de plank hebben liggen), oneigenlijk gebruik van textiel voorkomen (Springendal geeft aan dat dit 10-15% winst op zou kunnen leveren) en FIFO vullen (Hier speelt vooral een hygiënische component mee).  

Op 14 november organiseren we eenzelfde tweede bijeenkomst met een andere leverancier (Rentex) en op de rol staat ook nog een bijeenkomst met CleanLease. 


Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over textiel en wasserijen? Bel collega Astrid Willemsen voor meer informatie.

Astrid Willemsen
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 57 90 38 86