Gevraagd: nieuwe leden voor onze Klankbordgroep

Groep mensen in vergadering

Samen met onze leden willen we vanuit de coƶperatie de zorg in Nederland verder brengen. Wil jij meedenken en sparren over onze strategie en ons beleid? Meld je dan aan voor onze Klankbordgroep.

Drie keer per jaar reflecteert de Klankbordgroep de gewenste ontwikkelingen in de dienstverlening en het (strategisch) beleid van Intrakoop en geeft (on)gevraagd advies aan de directie en het MT in het belang van de leden van de coöperatie. 

Wie zoeken we

Op dit moment zijn de deelsectoren ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg geborgd in de Klankbordgroep. Vind jij dat jouw sector nog niet of onvoldoende is vertegenwoordigd in dit ledenorgaan of wil je jouw kennis en ervaring graag inzetten? Laat het ons weten, zodat we als coöperatie alle leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Meer informatie

Sinds dit jaar werken we met een functieprofiel  en een reglement. Het functieprofiel staat hier op onze siteHet reglement vind je achter de inlog op Mijn Intrakoop voor leden. Heb je vragen over de Klankbordgroep van Intrakoop? Dan kun je daarvoor terecht bij de huidige leden van de Klankbordgroep: Dick Barelds (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven), Mario Biezeman (Stichting Azora), Annemarie ter Heijne (Amerpoort), Tessa Jeans (Respect Wonen Zorg Welzijn), Fred de Jong (Treant Zorggroep),  Danny Kok (Zorggroep Tangenborgh), Kees Rietman (Stichting Alrijne Zorggroep) en Marieke van Veelen (Tergooi) of bij onze verenigingsmanager Dineke Hofstra of Mascha Limpens, manager ledenrelaties & services

Reageren

Heb jij belangstelling om vanuit de Klankbordgroep mee te werken aan een sterkere coöperatie met nog meer toegevoegde waarde voor de zorg in Nederland? Dan zien we je aanmelding als nieuw lid van de Klankbordgroep graag tegemoet voor 1 mei 2023 via dineke.hofstra@intrakoop.nl, het mailadres van onze verenigingsmanager Dineke Hofstra.

Deel dit artikel

Neem contact op

Dineke Hofstra
Verenigingsmanager
  • 06 53 67 68 51