Inzetten op duurzame inkoop

Duurzaam

Bij Intrakoop hechten we eraan om duurzaam te werk te gaan. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen houden we rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. En dragen we bij aan een oplossing voor maatschappelijke problemen. Denk aan luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

Ons beleid voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

1. Zelf duurzaam te werk gaan

We vragen onze leveranciers om duurzaam te denken en handelen. Maar dan moeten we natuurlijk zelf ook duurzaam zijn. Daarom besteden we binnen Intrakoop speciale aandacht aan bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot. Zo rijden onze medewerkers bij voorkeur in een (lease)auto met een lage CO2-uitstoot. En ook onze eigen energiecontracten bekijken we kritisch op duurzaamheid. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers vitaal zijn. Ons mvo-beleid bevordert dit.

People (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) proberen we zo harmonieus mogelijk te combineren in onze werkwijze.

2. Duurzaamheid in onze contracten

In al onze contracten met leveranciers is maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen als apart onderdeel. We spannen ons in om - waar nodig - leveranciers te overtuigen duurzaamheid ook in hun eigen processen op te nemen. Wij zien daarbij voor onszelf een rol weggelegd als 'ambassadeur' van mvo.

Een voorbeeld: we stimuleren leveranciers om het vervoer van hun producten zo efficient mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk ritten. Maar denk ook aan mensen inzetten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Wij dwingen geen mvo af, maar maken het bespreekbaar bij de leverancier. Overleggen waar het beter kan. We dagen leveranciers graag uit duurzamer te werk te gaan, waar het kan.

‘Wij zijn ambassadeur van mvo.

3. Advies over duurzaam inkoopbeleid

Onderdeel van mvo is maatschappelijk verantwoord inkopen (mvi). Wij ontwikkelen diensten die jou als lid helpen je inkoopbeleid duurzamer te maken. Hierover adviseren we je graag. Daarnaast willen we door kennis te delen samen met onze leden en leveranciers nieuwe oplossingen bedenken voor mvo en mvi.

Meer informatie

Meer weten over onze ideeƫn en diensten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of maatschappelijk verantwoord inkopen? Neem dan contact op met onze duurzaamheidscoƶrdinator:

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel