Bijeenkomst Privacybeleid in zorgorganisaties

23 mei 2019
Zeist
Aanmelden
Mobiel met lock_web

Is jouw zorgorganisatie ingericht om te voldoen aan de AVG en daarmee een verantwoorde omgang met persoonsgegevens mogelijk te maken?

Hoe zorg jij ervoor dat het volgen van het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens voor implementatie niet tot een eenmalig vinkje heeft geleid maar tot een duurzame borging van processen in de organisatie? In 2018 is het onderwerp privacy goed op de agenda gezet: tijd om de balans op te maken en door te pakken.

Hoe is het privacybeleid beschreven en belegd in jouw organisatie? Welke rol spelen de verschillende functionarissen hierin - het management, het bestuur en in het bijzonder de Functionaris Gegevensbescherming, de Privacy Officer en de Chief Information Security Officer (CISO)?

In een interactieve workshop gericht op deze functionarissen (FG’s, PO’s en CISO’s) gaan we in op het borgen van privacybeleid en processen in de organisatie. Hoe verhouden de rollen zich tot elkaar en op welke wijze kunnen ze samenwerken om de organisatie te bewegen zelf aan de slag te gaan? Ook krijg je suggesties hoe je in jouw organisatie met de juiste inrichting de volwassenheid van de privacy-organisatie kunt verhogen.

Het programma op hoofdlijnen  
09.30 uur Inloop
10.00 uur Huidige stand van zaken rondom privacy in de zorg
10. 30 uur Welke rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden we en hoe werken zij samen?
11.15 uur Pauze
11.35 uur Borgen van privacy beleid en processen in de organisatie
12.30 uur Gezamenlijke lunch en afsluiting
13.15 uur Einde bijeenkomst

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en exclusief voor Intrakoopleden.

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23