Disclaimer

De op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Intrakoop coöperatieve vereniging u.a..

Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot deze site.

Neem contact op

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze privacy officer:

Auke ten Hoeve
Consultant
  • 06 13 87 64 61
Auke ten Hoeve