Disclaimer

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de site goed functioneert en dat berichten die je via de site aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen.

Rekenmodules en berekeningen

De uitkomsten van de rekenmodules op de (besloten deel) van de website geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens en overeenkomsten op het moment van vaststellen van de cijfers zijn uiteindelijk bepalend. 
Voor berekeningen binnen het besloten deel mijn.intrakoop.nl gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en overeenkomsten. De overeenkomst is uiteindelijk bepalend.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren je om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de site haalt.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.Verwijzingen.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de site zijn eigendom van Intrakoop coöperatieve vereniging u.a. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie of beeldmateriaal die op deze site staat openbaar te maken, te bewerken, te gebruiken of te verspreiden.