Intrakoop-jaarevent

21 juni 2022
Bunnik
Samenwerken puzzelstukjes

Samen zijn we een inkoopcoöperatie die meer dan 60 jaar geleden door zorgorganisaties is opgericht. De manier van samenwerken, verbinden en het delen van kennis biedt volop mogelijkheden om elkaar te versterken. Nog steeds en juist in deze uitdagende tijd.

Tijdens dit jaarevent willen we je als Intrakoop-lid of -leverancier inspireren, horen hoe jij vindt dat we onze coöperatie samen sterker kunnen maken, bijpraten over alle ontwikkelingen en plannen en natuurlijk volop netwerkmomenten bieden. Kom 21 juni om mee te denken, mee te praten en vooral elkaar weer eens echt te ontmoeten!

We bieden jou en je collega’s een afwisselend en interactief programma aan, onder leiding van moderator Sabine Uitslag. 

Sprekers: Arjan Erkel en Ruud Plu

Als medewerker van Artsen zonder Grenzen heeft hij zijn ontvoering in Dagestan van maar liefst 607 dagen doorstaan. Hij moest op zoek naar een nieuwe manier van leven en leren omgaan met verveling en stilstand. Maar hij wist ook op een bijzondere manier invulling te geven aan samenwerking en verbinding, met zijn ontvoerders. Hij gaat in op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het lef en vertrouwen om dingen los te laten of juist op te pakken om nieuwe mogelijkheden te creëren. Arjan houdt een spiegel voor: wat wil je verbeteren of veranderen? Wat houdt je tegen en wat heb je nodig om in beweging te komen?  

Wat individueel geldt, gaat ook op voor samenwerking met anderen. Daarin zijn parallellen te trekken met hoe we samen onze coöperatie sterker kunnen maken. Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop, geeft zijn visie op samenwerking in de coöperatie. Maar ook als lid kun jij aangeven hoe we beter kunnen samenwerken.

Programma

Programma  
 11.00 Ontvangst (alleen voor leden) 
 11.30 ALV (alleen voor leden) 
 12.30 Inlooplunch (onze leveranciers kunnen hier bij het programma aansluiten) 
 13.15 Welkom Sabine Uitslag 
 13.20 Gastspreker Arjan Erkel
 14.10 Ruud Plu over samenwerken in de coöperatie 
 14.35 Meet Intrakoop over nieuwe dienstverlening 
 15.10 Pauze 
 15.45  Uitreiking Intrakoop Beste Leverancier Award 2020-2021
 16.00  Muzikaal intermezzo en afronding
 16.20 Borrel 
 18.00 Einde 

Meet Intrakoop

De dienstverlening van Intrakoop is de laatste jaren enorm uitgebreid. Wil jij of wil je jouw collega’s laten weten wat we doen en hoe we jullie als lid op verschillende manieren kunnen ondersteunen? Maak gebruik van deze korte deelsessies. In twee rondes van een kwartier krijg je een korte introductie over de dienstverlening van de sessie van je voorkeur en kun je vragen stellen aan de betrokken Intrakoop-medewerker(s). Je kunt kiezen uit:

 • Advies & Maatwerk: ondersteuning bij professionalisering van je inkoopafdeling
 • Afvalscheiding
 • Datastrategie en online inkooptools
 • Duurzaamheid: van Starterstoolkit tot MVO-beleid en verduurzaming op specifieke gebieden
 • Energie: marktontwikkelingen, verwachtingen 2023 en verder, verduurzaming energie
 • Eten & Drinken: prijsontwikkelingen
 • Farmacie: samenwerken met data in voorschrijfanalyse medicatie
 • ICT: inkoopoplossingen voor ICT en de moderne werkplek
 • Medisch: kennis- en expertisecentrum medische hulpmiddelen (classificeren, assortimentsbeheer en beschikbaarheid)
 • Personeel: stijgende personeelskosten en Personeel Niet in Loondienst (PNIL)
 • Schoonmaak & Textiel: nieuwe ontwikkelingen
 • Vastgoed: hulp bij het optimaliseren van onderhoud, de financiële en juridische aspecten binnen vastgoed

Geef je voorkeur voor twee sessies aan op het aanmeldformulier voor dit jaarevent.

Voor wie

Dit jaarevent is voor Intrakoop-leden en -leveranciers. Zowel inkopers, facilitair managers, hoofden voeding, HR-medewerkers, duurzaamheidscoördinatoren, hoofden ICT en anderen die binnen een zorgorganisatie te maken hebben met inkoop van producten en diensten, zijn van harte welkom. (Per Intrakoop-leverancier kunnen twee personen zich aanmelden). 

Elkaar weer ontmoeten

Ons jaarevent is ook hét moment om collega’s van andere zorgorganisaties, leveranciers en Intrakoop-medewerkers te ontmoeten, bij te praten en kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen. Daar bieden we graag de gelegenheid voor.

Kom je 21 juni ook?

Deel dit artikel