Webinar personeel en ziekteverzuim

1 december 2022
Personeel & Verzekeringen

Ziekteverzuim is helaas een actueel onderwerp in veel zorgorganisaties. Hoe ga je daar als HRM-medewerker of leidinggevende mee om? Vanuit Intrakoop organiseren we een webinar over personeel en ziekteverzuim. Tijdens deze online kennissessie geven specialisten van advocatenkantoor Van Poppel Croonen uitleg over de juridische aspecten in de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid en de opgelegde loonsancties. Zuster Suze legt uit hoe hun nieuwe methode voor het organiseren van medewerkerstevredenheid werkt. En Verzuimpartners gaat in op afspraken en verwachtingen over de arbo-arts. Na een plenaire introductie kun je kiezen uit drie deelsessies.

Het mijnenveld van juridische aspecten 

Door advocatenkantoor Van Poppel Croonen

Laat je bijspijkeren en bescherm je organisatie voor het mijnenveld van alle wettelijke do's en don't’s en ga makkelijker en beter om met zieke werknemers. Door deelname aan deze sessie kun je de risico’s, zoals aanzienlijke kosten voor de werkgever en inperking van het welzijn van de zieke werknemer(s) maar ook die van hun collega's, beperken.

Tijdens het webinar gaan de specialisten van Van Poppel Croonen in op:

 • Wat te doen tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid en hoe om te gaan met een door het UWV opgelegde loonsanctie
 • Ziekmelding, eerste en tweede spoor re-integratie
 • Verplichtingen aan de kant van werkgever en van de zieke werknemer
 • De zieke werknemer, AVG en terugkoppeling bedrijfsarts
 • Situatieve arbeidsongeschiktheid en het STECR protocol
 • Ziekte, opzegverbod, benadelingshandeling en 28 dagen termijn
 • RIV Toets

Een nieuwe kijk op medewerkerstevredenheid

Door Zuster Suze

Volgens de NVZ is het ziekteverzuim in ziekenhuizen 10% hoger dan een jaar geleden. De hoge werkdruk vraagt veel van medewerkers. Dan is het nog belangrijker om in nauw contact te blijven met deze medewerkers. Dit doe je niet door ze enquêtes, mails en apps te sturen. Je moet een andere manier vinden om te weten wat er bij ze speelt en ze te betrekken bij veranderingen in hun werkomgeving, zonder dat dit extra tijd kost. Nieuwe, innovatieve methodes zijn nodig om eenvoudiger, veel vaker en sneller te weten wat er leeft onder medewerkers. Inzichten waar je meteen iets mee kunt en die merkbaar zijn bij medewerkers.
Zuster Suze is een organisatie die een hele nieuwe kijk op medewerkerstevredenheid biedt. Een anonieme, visuele en laagdrempelige manier om kort cyclisch te leren wat er speelt onder medewerkers en om hun mening op te halen.

Na een introductie over Zuster Suze bespreken we onder andere:

 • Dat enquêtes medewerkers op korte termijn niets opleveren
 • Dat feedback geven leuk en aantrekkelijk kan zijn
 • Dat medewerkers graag binding hebben met hun werkplek
 • Hoe andere zorginstellingen hiermee werken en wat ze wekelijks leren

Het resultaat is dat je na deze sessie heel anders kijkt naar medewerkerstevredenheid. Echt vanuit de ogen van de medewerker zelf, zodat deze zich gehoord voelt op zijn of haar werk. 

Afspraken en verwachtingen van een Arbodienst

Door VerzuimPartners

VerzuimPartners is specialist in verzuim en re-integratie. Hun  casemanagers hebben ruime ervaring in het bestrijden van verzuim. Maar zij helpen ook je medewerkers re-integreren via het 2de of 3de spoor. 

Verzuimpartners gaat in op wat je met arbo-artsen kunt afspreken en wat je van ze mag verwachten. We staan stil bij onderwerpen als:

 • Hoe optimaliseer je de contanten tussen HR-managers en de Arbodienst 
 • Op welke manier kun je de verwachtingen van een Arbodienst managen
 • Tips en trics in het maken van afspraken met de Arbodienst
 • Optimaliseren van het verwerken van een verzuimregistratie/ 2de spoortraject etc.

Aanmelden

Wil je meer weten over deze onderwerpen in relatie tot personeel en ziekteverzuim? Meld je dan aan voor dit webinar en geef je keuze voor een deelsessie aan. Intrakoop-leden kunnen kosteloos deelnemen. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over dit webinar? Neem dan contact op met

Joost Geerlings
 • 0418 65 70 70