Duurzaamheidsbeleid in je organisatie

In de zorgsector zijn er veel initiatieven om de zorg duurzamer te maken. Waar het vaak begint (of ooit begon) is bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen rondom de energiebesparing bij de gebouwen en technische installaties. Ook zijn er bij veel ziekenhuizen en zorginstellingen zonnepanelen geplaatst of is de bestaande verlichting vervangen door LED.

Daarnaast is er de laatste jaren een trend dat medewerkers uit zichzelf gemotiveerd zijn om de ‘vergroening’ van hun afdeling of organisatie op te pakken. Goede initiatieven, zoals Green Teams, schieten tegenwoordig als ‘paddenstoelen’ uit de grond.

 Bij Intrakoop werken we dagelijks aan duurzaamheid in de praktijk brengen. We hebben inmiddels al meer dan 70 leden (organisaties) op weg geholpen. We leren van elkaar (dat is één van dé voordelen van onze coöperatie).

Deze ervaring leert dat verduurzaming overkoepelend en multidisciplinair aangepakt moet worden om het succesvol en effectief te doen. Zowel ‘verticaal’ als ‘horizontaal’. De leiding (bestuur of MT) in lijn brengen met initiatieven op de werkvloer. Maar ook, de verschillende functionarissen en individuele teams gecoördineerd aansturen, zodat we van elkaar weten welke verduurzaming waar, wanneer en door wie plaatsvindt en dat we van elkaar leren!

Om echt effectief te zijn is het cruciaal om een passende visie te hebben. Een die passend is bij de situatie van de organisatie en de beschikbare capaciteit (competenties en uitvoeringskracht). En eent die opgesteld is met inzicht in “wat er al gedaan is/wordt”, “wat er gedaan MOET worden” en welke mogelijkheden er zijn (quick wins én doelstellingen).

 Het team Duurzaamheid van Intrakoop kan jouw organisatie of team hierbij helpen!


Intrakoop Roadmap naar duurzame zorg

Vanuit coöperatie Intrakoop bieden we drie maatwerktrajecten aan om onze leden te begeleiden bij verduurzaming:

  1. Starttraject (groene koffertje)
  2. Vervolgtraject Visievorming op duurzaamheidsbeleid
  3. Hulp bij uitvoering door externe (parttime)

Al onze ondersteuning wordt gedaan vanuit twee uitgangspunten: brede scope (ESG aanpak) en multidisciplinaire aanpak (duurzaamheid niet alleen binnen facilitair/vastgoed houden, maar breder in de organisatie, dus ook: HR, finance, communicatie, inkoop, zorg, kwaliteit, voeding, geneesmiddelen etc.)

Starttraject

Het starttraject, bestaat uit een gesprek met bestuurder/MT, installeren van een Startersteam (green team), CO2-benchmark analyse, Quick Scan duurzaamheid, Basisworkshop Duurzaamheid (met startersteam). En sluiten we af met een aantal rapportages/terugkoppeling, een samenvatting (rapport) van aanbevelingen en quick wins om meteen te starten. Als je meer over dit traject wilt weten, klik dan hier

Duurzaamheidsbeleid

Bij het vervolgtraject gaan we een stuk dieper in op jullie processen (wat doe je al, wat ben je verplicht en waar liggen de ambities of de mogelijkheden), checken hoe jullie er voorstaan met verduurzaming vastgoed (EML, EED, CO2-routekaarten). Ook houden we interviews met key-medewerkers. Deze analyse eindigt met een sessie met jullie MT/bestuur over hun visie en ambities.

Naar aanleiding van alle analyses én deze visiesessie, leveren wij een visiedocument op voor jullie organisatie, met daarin de relevante doelen voor korte en lange termijn… 
De korte termijn is: 2024-2026 (o.a. Green Deal periode) en de lange termijn is: t/m 2030 (o.a. Klimaatwetdoelen en CSRD).

Vanuit dit visiedocument kun je eventueel een beleidsplan schrijven óf dit document meteen gebruiken als kapstok om verder aan de slag te gaan. Onder (bege)leiding van Intrakoop sluiten we af met een sessie met het Startersteam om alle (in het visie document genoemde) doelstellingen om te zetten in een uitvoeringsplan. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Team Duurzaamheid, via duurzaamheid@intrakoop.nl

Duurzaamheidscoördinator

Bij het derde traject kun je één van onze duurzaamheidscoördinatoren “inhuren” voor een jaar lang begeleiding bij uitvoering van alle plannen.

De Green Deal doelstellingen implementeren? Milieuthermometer, van nul naar Brons? Of van Brons naar Zilver? Het overkoepelend coördineren, aanjagen, faciliteren, rapporteren en communiceren, mét kennis van zake: onze duurzaamheidscoördinator zorgt ervoor dat jouw team in beweging blijft en ieder week (kleine) stappen zet richting de gewenste duurzaamheidsdoelen!


Meer weten? Check dan: Intrakoop - Duurzaamheids-coördinator

 

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het (verder) verduurzamen van je zorgorganisatie? Of heb je een goed idee waarmee we samen aan de slag kunnen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel