Duurzaamheidsbeleid in je organisatie

In veel organisaties zijn al diverse initiatieven om de zorg duurzamer te maken. Vaak omdat  medewerkers uit zichzelf  gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld plastic of onnodig energieverbruik te verminderen en verspilling te voorkomen. Ook treffen veel zorgorganisaties maatregelen in het verduurzamen van hun vastgoed, gestimuleerd door wet- en regelgeving. Maar als je duurzaamheid echt effectief wilt aanpakken, vereist dat een overkoepelende aanpak en samenhang. Dat vraagt om een passende visie en praktisch en doelgericht duurzaamheidsbeleid. Hierbij kunnen wij je organisatie begeleiden. Routekaart naar duurzame zorg

Visie op duurzaamheidsbeleid

Wat is de visie van je zorgorganisatie op duurzaamheid? En hoe wil je de duurzaamheidsdoelen realiseren? Een duidelijke visie en een praktische duurzaamheidsstrategie voor de korte en middellange termijn zorgen ervoor dat je organisatie de juiste mensen en middelen kan inzetten om effectief te verduurzamen. Als je de expertise en ervaring voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie niet in huis hebt, kunnen wij je organisatie vanuit Intrakoop begeleiden. 

Onze duurzaamheidsconsultant haalt dan eerst in gesprek met alle relevante medewerkers (vastgoed, facilitair, inkoop, HR, communicatie, finance, voeding,  geneesmiddelen en de zorgverlening) informatie op om vast te stellen hoe de huidige werkwijze is (proces), waar verduurzamingspotentieel zit en welke drempels er zijn. Dan volgt er een nulmeting/toetsing om na te gaan of je organisatie aan de wettelijke verplichtingen (o.a. EML, EED) voldoet. We stellen daarna samen met jullie bestuur (of directie of MT) én startersteam Duurzaamheid een concrete visie op, passend bij de algemene visie, ambities, bedrijfsvoering en mogelijkheden van je organisatie. Daarna vertalen we met alle betrokkenen deze visie naar praktische korte en middellange termijn doelen. Behalve dat je na afloop een visie op MVO en duurzaamheid en een duurzaamheidsstrategie hebt, zet je samen met je hele team – bestuur en overige medewerkers – een belangrijke vervolgstap om je zorgorganisatie structureel te verduurzamen. En dat werkt inspirerend bij zo’n veelomvattend onderwerp.

Toets wetgeving milieu en verduurzaming

Uit onderzoek blijkt dat organisaties in de zorg niet altijd goed en actueel inzicht hebben in hoeverre zij voldoen aan alle wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming vastgoed. Ook zien we vanuit Intrakoop dat er niet altijd een actuele meerjarenplanning is waarin staat wanneer de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) of EED opnieuw uitgevoerd moet worden en welke acties of maatregelen je moet nemen om te voldoen aan alle verplichtingen. Hoe is dat bij jouw organisatie?

Samen met Hellemans Consultancy hebben we een methode ontwikkeld waarmee we kunnen toetsen of je zorgorganisatie aan de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming voldoet. Daarmee heb je ook inzicht in de eventuele risico’s die je op dit gebied loopt. In het eindrapport geven we advies over welke acties en verduurzamingsmaatregelen je op korte en middellange termijn kunt nemen. Intrakoop begeleidt het hele proces rondom de toets. 

MVO as a Service

Wat ook kan bijdragen aan een effectieve aanpak van verduurzamen is het aanstellen van een MVO-coördinator of -programmamanager. Hij of zij kan duurzaamheid als overkoepelend thema voor je hele organisatie bekijken en initiatieven aanjagen, faciliteren en op elkaar afstemmen. Omdat niet iedere zorgorganisatie die mogelijkheid heeft, hebben wij MVO as a Service ontwikkeld. Onze duurzaamheidsconsultant kan voor een aantal uren per week fungeren als jullie MVO-coördinator en er zo voor zorgen dat jullie stappen zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering. 

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het (verder) verduurzamen van je zorgorganisatie? Of heb je een goed idee waarmee we samen aan de slag kunnen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel