Verduurzaming = verandering.

En juist dát maakt duurzaamheid soms zo ingewikkeld

In de zorg zijn veel mensen (intrinsiek) gemotiveerd om het proces en de output (afval en CO2-uitstoot) van hun organisatie gezonder en groener te maken. De wil is er. Toch is het niet eenvoudig om in zorgorganisaties echt met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Wat maakt verduurzaming in zorgorganisaties lastig?

  • Een nadeel: het ontbreekt vaak aan een meer generalistische kijk en een ‘holistisch’ overzicht.
    En juist een onderwerp als duurzaamheid  vereist een overkoepelende aanpak.
  • Door deze druk worden complexere en meer lange termijn onderwerpen - zoals duurzaamheid - snel op de agenda van ‘morgen’ gezet. Er is daardoor in de dagelijkse bedrijfsvoering te weinig commitment, aandacht, tijd en geld beschikbaar voor verduurzaming.

Als je een zorgorganisatie echt wilt verduurzamen, zal je duurzaamheid overkoepelend moeten aanpakken.
Verticaal: Van bestuur tot en met de zorgverlener. Maar ook horizontaal: samenhang over alle disciplines/functiegroepen heen.

Overkoepelend duurzaamheidsbeleid en een gecoördineerde aanpak inclusief het organiseren van uitvoeringskracht, door allocatie van mensen en middelen.

Intrakoop begeleidt zorginstellingen en ziekenhuizen met deze transitie, door startrajecten en hulp bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid
en het bieden van handvatten bij het organiseren en uitvoeren van jullie duurzaamheidsbeleid.

Vanuit de coöperatie kunnen we veel van elkaar leren.

Eén van de modellen die we hierbij gebruiken is gebaseerd op de managementtheorieën van Knoster en Kotter:In dit model wordt in één oogopslag duidelijk dat goede, met elkaar samenhangende, stappen leiden tot een effectieve verandering. En dat als een stap overgeslagen of slecht uitgevoerd wordt, de verandering veel minder effectief is, c.q. veel meer tijd en energie kost.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met team Duurzaamheid Intrakoop via: duurzaamheid@intrakoop.nl

De psychologie achter verandering

Ben je benieuwd naar de ‘psychologie’ achter verandering? Lees dan onze whitepaper 'Verduurzamen in de zorg: van weerstand naar acceptatie en actie'. Hierin wordt beschreven hoe het komt dat duurzaamheid te weinig bedrijfsmatige invulling krijgt, gaan we dieper in op de psychologie van verandering bij verduurzaming en geven we tips om je zorgorganisatie succesvol te verduurzamen.

👉 Download de gratis whitepaper hier!

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het (verder) verduurzamen van je zorgorganisatie? Of heb je een goed idee waarmee we samen aan de slag kunnen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel