Aan de slag met bewustwordingssessies

Medewerkers inzicht geven in duurzaam gedrag en de positieve impact hiervan. Het is noodzakelijk dat alle professionals in de zorg geïnformeerd zijn over de relatie tussen menselijk handelen, klimaat, milieu en gezondheid om daadwerkelijke stappen te gaan zetten. De bewustwordingssessie van Intrakoop biedt jouw organisatie een laagdrempelige manier om hier samen aan te werken.

Bevorderen van bewustwording en kennis is één van de pijlers van de Green Deal Zorg 3.0. Met deze pijler stimuleren de overheid én de brancheorganisaties om te werken aan bewustwording bij medewerkers - en het liefst ook bij bezoekers, bewoners, cliënt en/of patiënt - van zorgorganisaties. Met het inplannen van een bewustwordingssessie geef je dus meteen praktische (en aantoonbare) invulling aan de Green Deal op dit punt.

Wat?

Gedurende een interactieve sessie van ongeveer 2 uur nemen we jouw team mee in de wereld van duurzaamheid. Aan de hand van een toelichting op het thema duurzaamheid en veel praktische voorbeelden uit de dagelijkse zorgpraktijk, creëer je bewustwording en kennis over verduurzaming bij alle medewerkers van jouw zorgorganisatie. Door middel van een educatieve quiz maken we inzichtelijk hoe ons gedrag van invloed is op verduurzaming en inspireren we tot verandering.

Met deze bewustwordingssessie:

  • creëer je besef
  • deel je kennis
  • maak je gevolgen van niet duurzaam gedrag inzichtelijk
  • activeer je verduurzaming
  • geef je invulling aan de Green Deal

Waar en wanneer?

De bewustwordingssessie wordt georganiseerd op een door jouw gekozen locatie en moment. Voor minimaal 10 tot maximaal 40 deelnemers per bijeenkomst.

Plan nu je sessie in! Neem voor het maken van een afspraak of voor meer inspiratie contact met ons op.

Download hier de leaflet.

Samen werken we aan duurzame zorg!

Neem contact op

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen bij het (verder) verduurzamen van je zorgorganisatie? Of heb je een goed idee waarmee we samen aan de slag kunnen? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel