Bereid je voor op huidige en toekomst vastgoedvraagstukken

Hoe goed bent jij voorbereid op de huidige en toekomstige vastgoedvraagstukken? Een doordachte vastgoedstrategie helpt je om concrete doelen te formulieren en in kaart te brengen.

Door de organisatiedoelen te koppelen aan de (toekomstige) vastgoedbehoefte kun je jouw plannen hierop aanpassen en de juiste investeringen doen. Zo voorkom je dat een dakrenovatie wordt gepland bij een locatie die wordt afgestoten of neem je een reservering op voor het aanpassen van een pand met een veranderende bestemming. 

We kunnen je op diverse vlakken ondersteunen:

Vastgoedstrategie en beleid: Het opstellen van een vastgoedstrategie inclusief het formuleren van concrete doelen zodat het vastgoed waarde toevoegt aan de primaire bedrijfsprocessen.

Meerjaren vastgoedexploitatie: We helpen je om het exploiteren van jouw vastgoed voor een langere periode zo goed mogelijk in te richten en te managen.

Inrichten van vastgoedregie binnen de organisatie: Hoe is dit binnen jouw organisatie ingericht? Communiceren de juiste mensen (met de juiste kennis) met leveranciers. We zoeken het graag met je uit. 

Woon-zorg concepten ontwikkelen: We denken graag mee bij het ontwikkelen van integrale woonconcepten voor kwetsbare doelgroepen als alternatief voor de traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen (wonen, ontmoeten, welzijn, dienstverlening, zorg).

Gezonde werkplek en innovatie: Er is steeds meer behoefte aan huisvesting die fysiek ontmoeten, samenwerken en informele interactie faciliteert. Wij helpen je dit binnen jouw organisatie mee ontwikkelen.

In- of uitbesteden vastgoedbeheer: Iedere vastgoedeigenaar/ manager zal vroeg of laat zichzelf de vraag stellen "kan ik nu beter het vastgoedbeheer zelf doen of kan ik het beter uitbesteden?". We geven je een advies op maat. 

Neem contact op

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om jouw vastgoedstrategie vorm te geven? Neem vrijblijvend contact op met

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84
David Hoorn