Gebundelde kennis, kunde en zorg voor kinderen met kanker

Gebundelde kennis, kunde en zorg voor kinderen met kanker

Om kinderen met kanker de beste zorg en kans op genezing te bieden, wil je het liefst de beste beschikbare kennis en kunde samenbrengen. In zorg én research. En dat is precies wat er nu gebeurt in het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Waarom deze nieuwbouw?

'Dit nieuwe centrum voor kinderoncologie is opgezet vanuit de visie kinderen met kanker en hun familie de best mogelijke zorg te bieden,' zegt Dieneke Mandema, directeur Bedrijfsvoering. 'Hier komen de beste specialisten op dit gebied uit binnenen buitenland samen, voor de meest complexe zorg aan kinderen met kanker. Naast deze hoogwaardige specialistische zorg creëren we tegelijk een zo leefbaar mogelijke omgeving voor hen. Bijvoorbeeld met een aantrekkelijke inrichting voor kinderen en veel aandacht voor eten en drinken.'

Wat maakt het ziekenhuis zo speciaal?

'Bij de opzet van dit centrum draait alles om de vraag: wat als míjn kind kanker had, naar welk ziekenhuis zou ik dan gaan? Alle kinderen met kanker die hoogcomplexe zorg nodig hebben, komen bij ons terecht. Onze missie is dat we elk kind met kanker willen genezen met optimale kwaliteit van leven. Hiervoor verbinden we kennis, mensen en middelen. Voor optimale zorg in onze kliniek, research en met onze Academy voor onze medewerkers. Verder beschikt het Prinses Máxima Centrum over uitstekende ambassadeurs, zoals Dafne Schippers en Armin van Buuren en vele sponsors, zoals Stichting KiKa.'

‘Alles draait om de vraag: wat als míjn kind kanker had, naar welk ziekenhuis zou ik dan gaan?

Dieneke Mandema | Directeur Organisatie & HR Prinses Máxima Centrum

Hoe wordt een oncologisch ziekenhuis 'aantrekkelijk'?

'Door de beste zorg te leveren die er is. Eten en drinken maken hier ook deel van uit. Een ander voorbeeld is de Ouder-Kind-Eenheid (OKE), waarmee we voor de kinderen en hun familie zoveel mogelijk een thuissituatie creëren. Door een schuifwand kunnen kind en ouder letterlijk naast elkaar slapen, of als ze willen, apart met enige privacy. Ook komt er een sciencepark voor de kinderen, een schoollokaal waar ze kunnen studeren en een mri-oefenruimte waar ze ook hun broers, zussen of vriendjes dingen kunnen laten zien. Die mri-oefenruimte is bedoeld om kinderen vertrouwd te maken met zo’n onderzoek dat voor hen vaak heel intimiderend is. Alles wat we hier doen, is vanuit de belevingswereld van het kind. Met optimale kwaliteit en veiligheid en altijd gastvrij, voor het kind en de familie.'

Waar vind je leveranciers die deze visie begrijpen?

'We maken gebruik van de expertise en ondersteuning van Intrakoop. Een praktisch ingestelde partner die begrijpt wat er komt kijken bij de inrichting van een centrum als dit. Zij droegen Flow Solutions aan, een bedrijf dat ons adviseerde bij het vertalen van de visie op eten en drinken naar een concept en het bijbehorende aanbestedingstraject.' Camille Verhagen en Brenda Bracke hoefden niet lang na te denken toen zij de kans kregen om mee te werken aan dit unieke project.'Wij werken vaak met Intrakoop samen vanwege onze specifieke expertise in visievorming en vastlegging van complexe bedrijfskundige vraagstukken en zulke aanbestedingstrajecten,' zegt Brenda. ‘Het Prinses Máxima Centrum wilde graag zelf de inkoop van eten en drinken op zich nemen, wij hebben hun hele inkooptraject gereed gemaakt.'

Prinses Maxima Centrum en Flow Solutions

Hoe lastig was dat?

Camille: 'Alles staat in het teken van het herstel van het kind, dus ook de keuze van eten en drinken. Wij spreken bewust niet van voeding, want kinderen van nul tot en met achttien jaar denken niet in die termen. Onze dienstverlening richt zich op de beleving van de klant, dus in dit geval op die van het kind en zijn of haar familie. Juist bij deze zieke en daardoor kwetsbare kinderen kan zorgvuldig gekozen en bereid eten en drinken het positieve verschil maken. Hierbij houd je allereerst rekening met hun conditie. Een kind met chemo of bestraling verliest smaak en eetlust of heeft bijvoorbeeld pijn in de mond. Een tosti lijkt misschien aantrekkelijk, maar het eten ervan doet dan pijn. Het programma van eisen van eten en drinken omvat dus een uitgebalanceerd aanbod op basis van: wat is het beste voor het kind? Een grote hoeveelheid criteria hebben we teruggebracht tot de essentie en daarna vertaald naar drie scenario’s. Op basis daarvan kon het Prinses Máxima Centrum de beste leverancier kiezen.'

Wat is goed eten en drinken?

'Verse ingrediënten staan op één,' zegt Camille. 'Vers koken, waarbij rekening wordt gehouden met essentiële zaken zoals voedingswaarden, vitaminen, eiwitinname, enzovoort.' Brenda: 'Het Prinses Máxima Centrum verricht ook wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van eten en drinken op de behandeling. Vooral bij jonge kinderen, die niet kunnen uitdrukken wat ze wel en niet willen, moet je zorgvuldig te werk gaan. Het gaat daarbij om aantrekkelijkheid, smaak, porties, variatie en natuurlijk voedingswaarde.' Camille: 'Ook mooi: ouders kunnen op de zorgunits nabij de OKE’s zelf koken voor het gezin, binnen de voorwaarden voor de voedselveiligheid. Brenda: 'En oudere zieke kinderen kunnen er bijvoorbeeld zelf pannenkoeken bakken. Het was een mooi traject om hierin met het Prinses Máxima Centrum samen te werken, deze mensen durven buiten gebaand paden te denken.'

Een uitdagend project dus

'Dat mag je wel zeggen, ja,' zegt Dieneke tot besluit. 'De overgang van oud naar nieuw is een enorme organisatorische operatie. We zitten nu midden in de transitiefase, waar we van 350 naar 800 medewerkers groeien. Tegelijkertijd moet alles worden ingekocht wat we voorheen huurden. Van medische apparatuur en eten en drinken tot prullenbakken. Maar we zitten op koers. Het nieuwe centrum wordt in mei 2018 in gebruik genomen en in juni volgt de officiële opening.'

Deel dit artikel

Neem contact op

Linda van Lievenoogen
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 55 72 12 83