‘Ons bewustzijn van medicatieveiligheid is gegroeid’

Medicatieveiligheid

Wil je je cliënten veilige farmaceutische zorg bieden tegen de juiste kosten? Dan is goede samenwerking met je apotheek cruciaal. Maar hoe vind je de apotheek die het best past bij jouw organisatie? Amaris Zorggroep schakelde hiervoor de hulp in van Intrakoop en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Amaris biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Ze hebben dertien zorglocaties. 

‘We werkten met drie apotheken voor onze verpleeghuiscliënten, maar wilden graag terug naar één’, vertelt Ingeborg Korthals, beleidsadviseur bij Amaris. ‘Met één apotheek maak je makkelijker afspraken over de werkwijze, kwaliteit en vergoedingen dan met drie. Je sluit maar één contract af. Bovendien wilden we de medicatieveiligheid voor cliënten naar een hoger plan tillen.’ 

‘‘Juist die combinatie van deskundigheid van Intrakoop en het IVM was waardevol’

Ingeborg Korthals | Beleidsadviseur bij Amaris Zorggroep

Thermometer

Na het besluit om één apotheek te selecteren met hulp van Intrakoop en het IVM, voerde Rob Essink, apotheker van het IVM, eerst een “Thermometer Medicatieproces op de afdeling” uit. Dat gebeurde op twee locaties van Amaris. Ingeborg: ‘Met deze audit peilden we het medicatieproces op die locaties. Dat leverde enkele aandachtspunten op die met de apotheken te maken hadden. Deze namen we mee in ons programma van eisen.’ 

Minder fouten

‘Er kwamen ook verbeterpunten naar voren die te maken hadden met ons eigen werkproces’, aldus Ingeborg. ‘Die hebben we meteen bij de kop gepakt! We hebben de procedure rondom de werkvoorraad, het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddeleninformatie  verder verbeterd. Uit de tweede Thermometer dit najaar bleek dat we hiermee op de goede weg zijn.’  

Gecombineerde deskundigheid

Met de adviezen uit de Thermometer boog een implementatiecommissie zich over het programma van eisen. De implementatiecommissie bestond uit verpleegkundigen, artsen, leidinggevenden en een kwaliteitsmedewerker. Ingeborg: ‘Het traject werd begeleid door Sjaak Kraaij van Intrakoop. Hij legde de basis voor het programma van eisen in het format van Intrakoop, met de informatie die wij hadden aangeleverd.’
‘Samen bespraken we het definitieve programma van eisen. Intrakoop nam deel aan de implementatiecommissie vanuit inkoop- en financiële deskundigheid. Rob Essink, apotheker van het IVM, nam plaats in de commissie en dacht mee over de kwaliteit en de wet- en regelgeving waaraan we moesten voldoen. Juist die combinatie van deskundigheid was waardevol.’

Zorgapotheek

Vijf apotheken deden mee aan het aanbestedingstraject. ‘De offertes hebben we beoordeeld op basis van ons programma van eisen. Daarna bracht Intrakoop de kwaliteit en de kosten per apotheek in kaart. Zorgapotheek kwam als beste uit de bus. We hadden nog wat twijfel: een landelijke partij, die vanuit Bleiswijk levert in het Gooi en Eemland, hoe gaat dat in de praktijk? Daarom belden we diverse referenties die ook ver van de Zorgapotheek afliggen. Zij waren allemaal zeer positief. In de kerstvakantie stapten we over.’ 

Bewustwording

De belangrijkste winst voor Amaris? ‘Onze medewerkers zijn zich nog meer bewust geworden van het belang van medicatieveiligheid. Ook naast het inkooptraject hebben we stappen gezet die anders misschien niet gezet waren. Een mooie beweging naar meer kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. De samenwerking met Intrakoop en het IVM was erg prettig. Hun deskundigheid en alertheid, de goede bereikbaarheid en het snelle schakelen; het heeft ons echt meerwaarde opgeleverd.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Benieuwd hoe Intrakoop en IVM je kunnen begeleiden bij de inkoop van farmaceutische zorg?

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
  • 06 57 70 30 81