Waardigheid en trots, kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg

Inrichting en Kantoor

Het speelt al een tijdje, vanaf maart 2017, maar de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gaat de komende drie tot vier jaar strenger controleren op het kwaliteitskader.

Wat betekent dit?

Het Zorginstituut heeft het kwaliteitskader verpleeghuiszorg als kwaliteitsstandaard opgenomen in haar register. Het kwaliteitskader geeft aan waarop cliënten kunnen rekenen als zij zijn aangewezen op verpleegzorg. Zorg hoort aan een pakket aan (minimum) eisen te voldoen, waarbij maatwerk het credo is. Daarmee staan de wensen en behoeften van de individuele cliënt centraal. 

Zorginstellingen moeten dus echt ‘aan de bak’. De vrijblijvendheid is voorbij. De IGZ controleert op de volgende 3 pijlers:

  • persoonsgerichte zorg
  • deskundigheid van medewerkers
  • hoe leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers goede en veilige zorg kunnen leveren.

Een ambitieus kader en een ambitieus plan. Het streven is het continue verbeteren van de kwaliteit en maatwerk per cliënt. Hoe verhoudt zich dit tot het feit dat tal van activiteiten binnen de zorg (denk aan Eten & Drinken) helemaal niet als corebusiness beschouwd worden? Daarnaast kent de zorg haar nodige uitdagingen op capaciteitsgebied: enorme werkdruk en stevige personeelstekorten.

Wat kan Intrakoop bijdragen of bieden? 

Intrakoop denkt graag mee over oplossingen voor de uitdagingen die bovenstaande ontwikkelingen met zich meebrengen. In de persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld, daar heeft de cliënt de regie.

Dat betekent nogal wat op het gebied van bijvoorbeeld Eten & Drinken.
Intrakoop medewerkers denken mee in het verbeteren van de aanbestedingsmethodiek rondom dat thema. Als je Eten & Drinken als zorgorganisatie wil uitbesteden kan een reden zijn dat je dat doet omdat het niet je corebusiness is en je denkt dat ‘de markt’ dit beter kan organiseren. Realiseer je dan dat Eten & Drinken een enorme impact heeft op de pijlers ‘persoonsgericht’ en ‘regie bij cliënt’. Worden bij de huidige aanbestedingen leveranciers wel voldoende uitgedaagd om ook langs de lijnen van het kwaliteitskader te denken?

Intrakoop is van mening dat de vraagstelling in aanbestedingen aangepast zal moeten worden zodat dit beter gebeurt. Ook bewustwording bij de zorgorganisatie zelf is nodig. Intrakoop kan in haar rol als kennispartner en begeleider van selectietrajecten hierin een belangrijke rol vervullen. 

Zie ook:  IGZ publiceert nieuw toezichtskader ouderenzorg en gehandicaptenzorg 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je andere Eten & Drinken gerelateerde vragen?

Bram Buyserd
Manager Coöperatie
  • 06 12 56 89 49