Van landelijk probleem naar regionale oplossing

Van landelijk probleem naar regionale oplossing

Zonder ervaring in de zorg binnen vijftien maanden als gekwalificeerd intern verpleegkundige aan de slag? In Drenthe kan dat nu. Met dank aan de bijzondere samenwerking tussen Zorggroep Tangenborgh, Randstad, UWV en NCOI.

10.000 personeelsleden. Dat is wat ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstelling nu elke maand tekortkomen. En dat terwijl de bevolking in Nederland vergrijst. En er dus flink meer zorg is. Het aantal openstaande vacatures in de zorg steeg dit jaar dan ook met 80 procent. De belangrijkste oorzaken voor deze sterk toegenomen vraag naar personeel?

  1. Een vergrijzende bevolking.
  2. Een andere organisatie van zorg, waarbij ouderen langer thuis blijven wonen en daar hun zorg ontvangen.
  3. Economische groei en een overheid die meer geld voor ouderenzorg uittrekt.

Gevolg: gaten in de werkroosters, hogere werkdruk

Zorgmedewerkers rennen momenteel massaal harder om de onderbezetting te compenseren. Ondertussen doen ziekenhuizen en zorgorganisaties er alles aan om het personeelstekort op te lossen. Zo is er een ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen dat bij de werving en selectie de blik op de  Zuiderburen heeft gericht. Maar in Vlaanderen kampen ze zelf ook al met een tekort aan zorgpersoneel. Dat lijkt dus geen structurele oplossing.

Studenten inzetten?

Ook Zorggroep Tangenborgh kampt met een serieus personeelstekort. 'Vorig jaar hebben we al aangeklopt bij het Drenthe College', vertelt inkoper Vincent van Hartenveld. 'We vroegen of ze misschien studenten hadden die wat extra praktijkervaring wilden opdoen. Maar dat bleek niet mogelijk omdat de opleidingsduur dan te lang zou worden.' Poging mislukt.

‘Van voormalig kapster en manager naar gekwalificeerd verpleegkundige.

Linda Wichers | Opleidingsadviseur Zorggroep Tangenborgh

Nieuwe tactiek: zelf zorgpersoneel opleiden 

Het was Intrakoop-leverancier Randstad die met het voorstel kwam om samen met Zorggroep Tangenborgh een intern opleidingstraject voor verzorgenden IG te starten. 'Normaal duurt die opleiding drie jaar', weet opleidingsadviseur Linda Wichers. 'Samen met opleidingsinstituut NCOI hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen om een opleidingstraject aan te bieden waarbij de deelnemers binnen vijftien maanden
een erkend diploma kunnen halen.' Via Randstad werden ook de gemeente en UWV aangehaakt, zodat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans kregen.

Serieuze sollicitatiegesprekken en ontspannen klikgesprekken

De werving en voorselectie van de kandidaten verliep via Randstad. 'Het is een uitdagend opleidingstraject. We waren dus echt op zoek naar heel gemotiveerde mensen met een sterk karakter,' benadrukt Linda. Nadat de recruiters van Randstad vijftien potentiële kandidaten hadden geselecteerd, was het aan Zorggroep Tangenborgh om dat aantal terug te brengen naar twaalf. Er moesten er dus nog drie afvallen. Linda: 'Het leek ons niet zo nuttig om de sollicitatiegesprekken nog een keer dunnetjes over te doen. Dus kozen we voor een meer ontspannen opzet, waarbij we ook ludieke vragen stelden. 'Stel dat je één dag iemand anders mag zijn – wie zou je dan willen zijn?', was een vraag die veel kandidaten niet hadden zien aankomen. Dat brak het ijs. En dankzij die klikgesprekken leerden we ze ook beter kennen. We weten nu bijvoorbeeld dat een van de leerlingen ook wel graag dolfijntrainer zou willen zijn.'

De tussenstand

De eerste groep van twaalf leerlingen is vorig jaar op 1 oktober aan het opleidingstraject bij Tangenborgh begonnen. 'Dat is een zeer gevarieerde groep', vertelt Linda 'Onder de leerlingen zitten bijvoorbeeld een voormalig kapster en iemand die voorheen manager was.' Inmiddels heeft één van de leerlingen wegens zijn privésituatie het opleidingstraject moeten staken. 'De overige elf leerlingen zijn erg
gedreven. Ze geven aan dat het een pittig traject is, maar ze gaan ervoor.'

En straks, na de diploma-uitreiking? Dan neemt Zorggroep Tangenborgh vier gediplomeerde leerlingen in dienst. 'Hier zal nog een aparte selectieronde voor volgen,' aldus Linda. De overige gediplomeerden komen in dienst bij Randstad. Allen zijn dus verzekerd van werk.

Deel dit artikel

Neem contact op

Ook een mooi initiatief delen over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Rozemarijn van de Werken - Bal
Consultant
  • 06 27 39 68 65