‘Met cliënt­participatie sluit Asito goed aan bij wat wij doen’

Een schoonmaker van Asito in actie bij een zorgorganisatie

Stichting Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijk handicap. Dat doen zij op 25 locaties verspreid in het land. Tot voor kort werkte Lievegoed naast de inbestede schoonmaak met vijf externe schoonmaakleveranciers. Dit wilden ze terugbrengen naar één. In 2017 startten ze een inkooptraject met Intrakoop. 'We wilden één leverancier die goed bij ons past.'

De 25 locaties van Lievegoed zijn heel verschillend. Ze variëren van beschermd wonen,  (kinder)dagcentra tot een polikliniek en een zorgboerderij. Op sommige plekken gaat het om een vloeroppervlak van 170 m2 en op andere om 4000 m2. 'We hebben de schoonmaak deels intern georganiseerd en deels uitbesteed', vertelt Peter Varenkamp, coördinator facilitaire zaken bij Lievegoed. 'De uitbestede dagelijkse schoonmaak hadden we ondergebracht bij vijf verschillende schoonmaakleveranciers. Het vloeronderhoud en de glasbewassing hadden we niet structureel georganiseerd. Dat was nogal onoverzichtelijk en de kwaliteit wisselend. We wilden toe naar één landelijk werkend schoonmaakbedrijf dat prestatiegericht werkt en dat goed aansluit bij onze organisatie.'

Antroposofische basis

Lievegoed werkt op basis van het antroposofische gedachtengoed. Peter: 'Bij ons werk je met je hoofd, vanuit je hart en met je handen. Met onze antroposofisch gerichte behandeling en begeleiding willen we onze cliënten helpen bij het ontwikkelen en versterken van hun eigen kracht en gezondheid. Niet iedere leverancier sluit goed aan bij die insteek. Daarom schakelden we Intrakoop in voor hulp bij het vinden van een geschikte partner.'

Inkoper/productmanager Joost Geerlings van Intrakoop attendeerde Lievegoed op schoonmaak op basis van prestatie-inkoop. Het schoonmaakbedrijf bepaalt wat schoongemaakt moet worden, tegen een marktconforme prijs.  'Het gaat erom dat de ruimte schoon is, naar inzicht van de leverancier, met vooraf afgesproken kwaliteitsprestatie-indicatoren', aldus Peter. 'Dit gaat samen met periodieke controles in een digitaal logboek, om de kwaliteit te waarborgen. In dat idee gingen wij graag mee.''

‘We wilden één leverancier die goed bij ons past.

Peter Varenkamp | Coördinator facilitaire zaken bij Lievegoed

Schoonmaakbeleid

Voordat Lievegoed van start ging met Intrakoop, realiseerde Peter zich dat Lievegoed helemaal geen schoonmaakbeleid zwart op wit had. 'Daarom heb ik eerst ons schoonmaakbeleid geformuleerd en laten vaststellen door het managementteam. Als je wil veranderen, moet je immers eerst helder hebben hoe je het wil doen. We zetten een projectgroep en een stuurgroep op en gingen aan de slag met Intrakoop. Toen het plan van aanpak er lag, legden we een aantal casussen voor aan drie voorgeselecteerde leveranciers. Joost bereidde de vragen voor en wij schaafden ze bij waar nodig.'

Leveranciers vergelijken

De leveranciers moesten aangeven hoe zij in verschillende situaties zouden handelen. Hun antwoorden verschilden substantieel van elkaar, volgens Peter. 'Hoe een leverancier praat over een cliënt en over zijn medewerkers zegt veel. De aanbiedingen konden we ook goed met elkaar vergelijken via Negometrix, een digitaal inkoopsysteem tussen inkoper en aanbieder. De kwaliteit van de leverancier was daarbij leidend. Toevallig kwamen de beste antwoorden van de leverancier die ook qua prijs het gunstigst was!' 

Keuze voor Asito

Voor Lievegoed sprong Asito er duidelijk uit, met hun nuchtere, praktische insteek en met oog voor de mens. Peter: 'Uit hun antwoorden bleek dat zij het beste snappen wat wij willen bereiken. Zij kwamen bijvoorbeeld met het idee van cliëntparticipatie. Hier voert Asito een actief beleid op; daarmee sluiten ze goed aan bij wat wij doen. In de gehandicaptenzorg kan een bijdrage leveren aan schoonmaak immers deel uitmaken van een zinvolle dagbesteding. Al onze wensen en eisen hebben ze meegenomen in hun aanbod. Inclusief de kwaliteitscontrole op alle locaties via een digitaal logboek, óók op de locaties waar de schoonmaak geheel of deels is inbesteed. Zo ontzorgen zij ons optimaal.' 

Deel dit artikel

Neem contact op

Benieuwd hoe Intrakoop je kan begeleiden bij de inkoop van schoonmaakdiensten voor jouw zorgorganisatie? Neem dan contact met mij op.

Joost Geerlings
Adviseur
  • 06 20 60 39 44