Voldoet je farmacieproces aan de wet- en regelgeving?

Arts bij medicijnenkast_web

Voldoen aan de eisen van medicatieveiligheid en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van je farmaceutische dienstverlening goed regelen? Hoe pak je dat als organisatie in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg op een makkelijke manier aan?

Voldoet het farmaceutische proces in mijn zorgorganisatie eigenlijk wel aan de huidige wet- en regelgeving?

Als bestuurder of budgethouder heb je vaak wel ‘een gevoel’ hoe het farmaceutische proces verloopt. Vraag is of dat gevoel ook klopt met de werkelijkheid. Intrakoop kan samen met haar partner, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), onderzoeken of de werkelijkheid klopt met dat gevoel. Dit doen we door een audit uit te voeren. Die audit hebben we "Thermometer, het medicatieproces op de afdeling" genoemd. 

Audit

Via 100 vragen en observaties  inventariseert een IVM-apotheker of het medicatieproces veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Tijdens deze audit kijkt de apotheker naar het hele medicatieproces. Dus vanaf ‘in zorg komen’ tot ‘uit zorg gaan’, maar ook van voorschrijven, levering en opslag tot toedienen van medicatie. 

Rapportage met verbeterpunten

Je ontvangt van de audit een uitgebreide rapportage. Daarin staat hoe je zorgorganisatie ervoor staat en wat er eventueel verbeterd moet worden aan je eigen organisatie en/of de leverend apotheek.  Op die manier weet je waar je aan toe bent, als bestuurder en als zorgorganisatie. Fijn om te weten aan welke punten je moet werken om het medicatieproces veilig te krijgen en  of het medicatieproces ‘inspectieproof’ is. En moet er wat gecorrigeerd of aangepast worden? Dan kan dat onder begeleiding van Intrakoop en het IVM in onderling overleg met de leverende apotheek gedaan worden. Zodat je aan het einde van het verbeterproces wel aan de huidige wet- en regelgeving voldoet. 

Achtergrond

Sjaak Kraaij, managing consultant bij Intrakoop, was enkele jaren verantwoordelijk voor de logistieke processen in de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC. Daar leerde hij de apotheekoperatie van binnenuit kennen. Sinds 2013 heeft hij tientallen zorgorganisaties begeleid bij selectietrajecten en heronderhandelingen voor het aangaan van een contract met een (nieuwe) apotheek. Ook verzorgt hij bij zorgorganisaties het contractmanagement voor de farmaceutische zorg. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over grip op medicatieveiligheid? Neem contact op met

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
  • 06 57 70 30 81