Delen van kennis als basis voor waardegedreven zorg

Verpleegkundige met dame in rolstoel

Kunnen we de prijzen van medische hulpmiddelen niet met elkaar vergelijken? Die wens leeft bij veel zorgorganisaties. En goed nieuws: komend najaar lanceert Intrakoop de prijschecker, ontwikkeld samen met leden. Hoe meer ziekenhuizen meedoen, hoe meer transparantie er ontstaat.

Het beste resultaat voor de patiënt tegen de laagste kosten. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hoe zorgen we ervoor dat we medische hulpmiddelen op een meer waardegedreven manier kunnen inkopen? Als inkoper/productmanager Medisch bij Intrakoop weet Laura Awad dat leveranciers van medische hulpmiddelen vaak verschillende prijzen vragen, als gevolg van een niet-transparante Nederlandse markt. 'En die verschillen zijn groot', benadrukt ze. 'Zo blijkt ook uit onze marktanalyses Cardiologie en Orthopedie. Het is lang niet altijd duidelijk waarom een leverancier een specifieke prijs vraagt. Dit maakt de berekening van de optimale kosten voor een behandeling lastig.'

Doorn in het oog

Leveranciers kennen de verschillen wel en hebben dus een grote kennisvoorsprong. Veel ziekenhuizen betalen daardoor te veel voor hun medische hulpmiddelen. En dat geld kan vervolgens niet meer gebruikt worden waar het voor bedoeld is: het verlenen van goede zorg aan de patiënten. Een doorn in het oog van inkopers. Zo ook voor Royan van Velse, inkoopmanager bij het Rijnstate ziekenhuis. Hij klopte een paar
jaar terug al bij Intrakoop aan. 'Tijdens een gesprek met specialisten van de ACM kwam ik erachter dat onderling benchmarken van prijzen wel aanvaardbaar is, als een derde partij - onder strikte geheimhouding - een geanonimiseerde benchmark doet. En ik wist ook meteen wie die derde partij zou moeten zijn.'

Landelijke prijschecker

En inderdaad: als inkoopcoöperatie van de zorg is Intrakoop in staat om ziekenhuizen met elkaar te verbinden en samen kennis op te bouwen en te delen. Dat past ook goed bij de nieuwe visie die gebaseerd is op waardegedreven zorg. Als eerste stap is Laura samen met ziekenhuizen een landelijke prijschecker aan het ontwikkelen. Binnenkort is er een pilot en de definitieve lancering volgt komend najaar. Inkopers van ziekenhuizen kunnen straks zien hoe hun prijs zich verhoudt tot de laagste en hoogste prijs voor een medisch hulpmiddel. Ze zien daarbij niet welk ziekenhuis die prijs heeft betaald en wat de inkoopcondities waren.

Soort van barometer

Rijnstate is een van de deelnemers aan de pilot. Royan: 'Ik stel me zo voor dat de prijschecker een soort van barometer wordt. Dankzij die tool kunnen we straks het gesprek met leveranciers aangaan. Ze moeten het dan echt even uitleggen, als ze een veel hogere prijs rekenen. En natuurlijk: als een ander ziekenhuis een hoger volume afneemt en een contract voor vijf jaar afsluit, is het logisch dat de leverancier
in zo’n geval een lagere prijs hanteert. Maar ik wil dat dan wel weten.'

Intrakoop Prijschecker

'Op weg naar waardegedreven zorg'

Hiervoor ontwikkelen we een landelijk kennis- en expertisecentrum voor medische hulpmiddelen. De visie van Intrakoop in 3 stappen:

  1. Meer transparantie: daar gaat onder andere de prijschecker voor zorgen.
  2. Doelmatigheid: naast prijzen wordt er ook informatie over producten en diensten toegevoegd, zodat leden de producten en opbouw van prijzen van verschillende leveranciers met elkaar kunnen vergelijken.
  3. Kwaliteit: we leggen een verband met kwaliteit van zorg door prijs- en productinformatie te koppelen aan landelijke kwaliteitsregisters. Als deze stap is afgerond, hebben organisaties meer objectieve kennis en informatie ter beschikking en kunnen ze betere keuzes maken die bijdragen aan waardegedreven zorg.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de landelijke prijschecker van Intrakoop? Neem dan contact op met:

Laura Awad
Programmamanager Medisch
  • 06 53 84 33 35