‘Veilige hygiëne begint bij bewustwording’

Hygiënescan_pagevisual

Is de hygiëne binnen jouw zorgorganisatie prima op orde of kan het beter? Met de hygiënescan weet je het binnen een week.

Als zorgorganisatie wil je natuurlijk de beste zorg bieden voor je cliënten. Hygiëne speelt daarbij een onmisbare rol. Want juist cliënten van zorgorganisaties zijn vanwege gezondheidsproblemen extra vatbaar voor infecties veroorzaakt door virussen of bacteriën. Toch wijst onderzoek uit dat veel zorgorganisaties en ziekenhuizen hun hygiëne en infectiepreventiebeleid onvoldoende voor elkaar hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert hier dan ook streng op. Daarom ontwikkelde Intrakoop samen met experts en partnerleveranciers een hygiënescan voor de zorg.

Snel inzicht

“De hygiënescan legt eventuele tekortkomingen bloot”, legt Antje ten Broek uit. Zij is inkoper/productmanager Facilitair bij Intrakoop. Daarnaast is zij opgeleid om hygiënescans uit te voeren. “Zo'n scan kan soms confronterend zijn. Maar mijn ervaring is ook dat veel leden het fijn vinden dat een onafhankelijke partij inzichtelijk maakt waar het aan schort. Extra voordeel is dat je binnen een week weet waar je aan toe bent. Je kunt dus snel aan de slag.”

‘Met eenvoudige aanpassingen kun je soms al veel verbeteren.

De scan in de praktijk

Het werkt zo. Twee speciaal hiervoor opgeleide 'auditors' voeren de hygiënescan uit. Dat doen ze in de ochtend. De hygiënescan bestaat uit observaties, interviews en een documentonderzoek. Als zorgorganisatie hoef je eigenlijk alleen maar te zorgen voor een aanspreekpunt tijdens de voorbereiding én op de dag zelf. "De interviews met medewerkers op de werkvloer zijn vaak al heel verhelderend", zegt Antje. "We lopen heel veel mee en kijken hoe alles reilt en zeilt. Ook gaan we met mensen om tafel zitten om te vragen hoe zij bijvoorbeeld omgaan met handen wassen, afval, en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als we alle informatie hebben verzameld stellen we een adviesrapport op. Daarin lees je per onderdeel wat we hebben geconstateerd en op welke punten je organisatie zich kan verbeteren." 

Praktische tips

Wat valt op als je veel hygiënescans doet? Antje: "Veel zorgorganisaties hebben moeite om hun hygiënebeleid te vertalen naar de werkvloer. Daarom geven we ook altijd concrete tips en aanbevelingen hiervoor. Een voorbeeld. Zorgverleners verrichten heel veel handelingen op een dag. Denk aan mensen verzorgen en eten geven en het toedienen medicatie. Na elke handeling moet je je handen wassen. Maar als het erg druk is, kan dat er soms bij inschieten. Onze tip: maak het voor je medewerkers makkelijk door overal handschoenen én handalcohol beschikbaar te hebben. En hang overal posters op over wat een goede handhygiëne inhoudt. Zo vestig je met relatief eenvoudige middelen de aandacht op hygiëne. Dat is essentieel. Veilige hygiëne begint altijd bij bewustwording. Pas dan kun je werken aan verbetering."

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je jouw cliënten ook de zekerheid bieden van veilige zorg? Doe dan de hygiënescan. Dan weet je hoe het ervoor staat en wat er moet gebeuren. Meer informatie of een hygiënescan aanvragen? Neem contact met met op:

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70