Voldoe jij met farmacie aan de AVG?

Arts helpt patient_web

De regels voor de verwerking van medische en cliëntgegevens worden steeds strenger. Denk alleen maar aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe heb jij dat geregeld voor de farmaceutische dienstverlening aan je cliënten?

Bewerkersovereenkomst is niet meer voldoende

Waarschijnlijk heb je met je apotheek in het verleden een bewerkersovereenkomst ondertekend over de juiste omgang met (medische) cliëntgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een bewerkersovereenkomst volstaat niet meer door nieuwe wet- en regelgeving in de zorg – onder andere door technologische ontwikkelingen – en de AVG. 

Wat nu? 

Er zijn enkele mogelijkheden:

    1. Heb je een bewerkersovereenkomst of niet? In beide situaties heb je een document nodig over de uitwisseling van gegevens, dat je samen met je apotheek ondertekent. 
    2. Maak je gebruik van een regionaal protocol over de verwerking van medicatiegegevens? En is dat niet meer actueel? Voeg een document over de uitwisseling van gegevens toe en onderteken dat met je apotheek.
    3. Maak je gebruik van een regionaal protocol over de uitwisseling van gegevens en is dat nog actueel? Dan voldoe je aan de AVG.

Format regeling uitwisseling persoonsgegevens 

Als je nog niet voldoet aan de AVG, kunnen wij je helpen. Wij kunnen samen met jou en de apotheek een regeling opstellen met ons format “Regeling uitwisseling persoonsgegevens”.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de AVG en de gevolgen voor de farmaceutische zorg aan je cliënten? Neem dan contact op met

Mark Buijze
Inkoper/productmanager Medisch
  • 06 57 70 30 81