Van 6 naar 9% btw, € 174 miljoen extra kosten voor de zorg

Prijsstijging

Recent onderzoek van Intrakoop laat dat zien. Het onderzoek maakt onderscheid in de cure en de care sector.

Cure grootste kostentoename

In de cure-sector zijn de met 6% btw belaste kosten € 3,7 miljard. De verhoging van het BTW-tarief komt hier neer op een kostenstijging van € 104 miljoen. De stijging is hier vooral zichtbaar, omdat bijna 60% van alle patiëntgebonden kosten in de cure-sector met 6% btw wordt ingekocht. Dit zijn vooral geneesmiddelen, maar ook hulpmiddelen, prothesen, implantaten, katheters, hechtmateriaal en bijvoorbeeld ook (gips)verband.

Care

De inkoopgerelateerde exploitatiekosten in de care-sector die vallen onder het 6%-tarief zijn in totaal € 2,5 miljard. De 3%-verhoging van het btw-tarief betekent hier een kostenstijging van bijna € 70 miljoen. In de care-sector zijn het vooral voedings- en hotelmatige kosten die worden ingekocht met 6% btw. Ruim 84% van de totale voedingsgerelateerde kosten wordt ingekocht met 6% btw. Dit komt in totaal neer op ruim € 1,1 miljard. Dit zijn voedingsmiddelen en ingrediënten. Binnen de hotelmatige kosten gaat  het vooral om vervoer en-schoonmaakkosten.

Deel dit artikel

Neem contact op

Harald Bresser
Manager Marketingcommunicatie
  • 06 51 59 50 93