SROI-verplichting doorzetten naar onderaannemer: succesverhaal in wording

Schoonmaakteam van Gom ZorgSupport

Een ongebruikelijke vraag van Parnassia Groep aan haar leveranciers: zijn zij bereid een klein deel van de SR (Social Return)-verplichting die gemeente Rotterdam aan Parnassia oplegt over te nemen?

Die vraag komt ook bij Gom Zorg terecht, schoonmaakleverancier voor de Rotterdamse locaties van de groep. Nog geen jaar na ingang van het contract blijkt het opvallende verzoek een succesverhaal in wording. Oók toepasbaar in vergelijkbare situaties die om een onorthodoxe oplossing vragen, zeggen de drie betrokkenen.

Als Parnassia Groep een contract sluit voor haar klinische locaties, ambulante behandellocaties en inlooplocaties in Rotterdam stelt de gemeente daar de 5%-SROI-eis tegenover. De zorgaanbieder moet 4,2 miljoen euro sociaal verantwoorden aan de gemeente Rotterdam, wil het nieuwe contract niet leiden tot fiscale consequenties. ‘We zijn al heel actief met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, constateert SROI-coördinator Elise Zeijlmans van Parnassia Groep. ‘Parnassia Groep kijkt altijd naar mogelijkheden om aan de Participatiewet te voldoen en voert deze ook uit, op verschillende manieren. Op facilitair gebied zijn we onze eigen dienst echter aan het terugbrengen. Er bleven onvoldoende uitvoerende werkzaamheden over om deze mensen in te schakelen. Je kijkt dan naar de mogelijkheden die er wel zijn. Zo is deze mooie samenwerking tot stand gekomen.’
Namens gemeente Rotterdam werd accountmanager SROI Özgur Özturk bij het concept betrokken. ‘Parnassia heeft ons duidelijk gemaakt dat de verplichting op de gebruikelijke wijze moeilijk is in te vullen. Daarom hebben we ermee ingestemd dat Parnassia de verplichting onder andere doorzet naar haar onderaannemers.’

Participatie heel belangrijk voor Gom

Eén van die onderaannemers die voor de pilot werd geselecteerd is Gom Zorg, sinds december 2016 verantwoordelijk voor de schoonmaak in Rotterdam. Julie van Zwet, klantmanager: ‘In de aanbesteding van 2016 hadden we al een paragraaf opgenomen over participatie, omdat Gom dit heel belangrijk vindt. Voor zover we weten heeft nog geen enkele zorgorganisatie haar eigen verplichting voor een klein deel doorgezet naar een onderaannemer. We zijn echter een schoonmaakbedrijf dat goed met die verplichting kan omgaan.’

Want Gom creëert al langer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het ‘toeval’ wilde dat Gom Zorg schoonmaaktrainingen gaf aan cliënten van Reakt, onderdeel van Parnassia. Julie: ‘Als er een open plek is, dan laten we die invullen door iemand van Reakt met een indicatie.’ Parnassia Groep erkent dat het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden vraagt, zegt Elise. ‘Daarom bieden we de objectleiders van Gom Zorg een training Interne Jobcoaching aan.’

Özgur Özturk (ex-Gemeente Rotterdam), Elise Zeijlmans (Parnassia Groep) en Julie van Zwet (Gom Zorg)

Levensvatbaar concept

Nog geen driekwart jaar na de start van het nieuwe contract heeft Gom in Rotterdam al de ‘doorgeschoven’ 5% op SROI-basis bereikt. Julie: ‘We bekijken nu hoe we ook in Den Haag en Noord-Holland kunnen bijdragen.’ Ook andere partijen die voor de pilot zijn geselecteerd boeken succes. Daarmee is het concept levensvatbaar, maar het vraagt wel een positieve instelling van alle partijen. De gemeente voorop, weet Özgur. ‘Het was voor ons ook de vraag hoe we dit operationeel moesten vormgeven. Daarom hebben we ermee ingestemd dat Parnassia de verplichting onder andere doorzet naar haar onderaannemers. Met de hulp van onze business designer Denise Noslin is dit ook juridisch getoetst. Maar het brengt uiteindelijk wel iets heel moois. En daar gaat het om.’

Iets wat Julie kan beamen. ‘lk voel me bij Parnassia Groep geen leverancier. Ik voel partnership: kijken hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen en waar we elkaar kunnen aanvullen. Juist een constructie als deze maakt het verschil tussen een gewoon schoonmaakbedrijf en een schoonmaakbedrijf-plus.’

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over de aanpak van Gom en Parnassia? Neem contact op met:

Jolanda van Dinteren
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 13 32 61 46