Contract­management:
Meer winst, minder werk

Contractbeheer

Alle leverancierscontracten zelf in beeld brengen en analyseren? Dan ben je zo een jaar verder. Dan moet het echte managen nog beginnen. Intrakoop speelt hierop in met een nieuwe dienst: Contractmanagement as a Service (CaaS).

'We wisten wel dat we efficiënter met onze contracten konden omgaan, maar we konden er niet precies de vinger op leggen’, vertelt Hanny Coopmans, inkoopadviseur bij Dichterbij. ‘Voor ons een goede reden om mee te doen aan de Intrakooppilot over contractmanagement.' Anne Marie Kolkhuis Tanke is naast Intrakoopconsultant ook projectleider van het pas gelanceerde Contractmanagement as a Service: 'Nog lang niet alle zorgorganisaties hebben in beeld bij wie er allemaal wat wordt ingekocht. Ook is vaak nog onduidelijk of een contract goed wordt nageleefd en of de leverancier zijn afspraken wel nakomt.'

Wakker geschud

Tijdens de pilot liet Dichterbij haar vijf belangrijkste leverancierscontracten door Intrakoop uitpluizen. 'We haalden niet het optimale uit ons contractsysteem', vertelt Hanny Coopmans. 'Door de contractanalyse kregen we van Intrakoop een cijfermatig overzicht waar we nog winst konden behalen. Dit benadrukte voor ons dat we hier meer aandacht aan moesten gaan besteden. Het komende jaar gaan we alles efficiënter organiseren. Nu al is duidelijk dat we meer uit onze contracten kunnen halen én dat deze nieuwe manier van werken ons werk uit handen kan nemen.'

Benut je een contract goed?

'Tijdens de pilot hebben we ons beperkt tot een aanzet tot contractmanagement', benadrukt Anne Marie Kolkhuis Tanke. 'Het werkte goed om ons eerst op de contracten van grote leveranciers te richten, maar CaaS gaat natuurlijk veel verder. Zo kunnen we alle contracten gedetailleerd bestuderen en de interne wensen inventariseren. Hoe wordt een contract momenteel gebruikt, hoe kan het anders en welke winst levert dat op? Pas daarna is het tijd om het contract actief te gaan managen. Daarbij krijgen we ook te maken met productgroepen waar we als Intrakoop nog geen activiteiten in ontplooien. We moeten dus nog wel even kijken hoe ver we daarin kunnen gaan', besluit ze. 'Uiteraard doen we alles in nauw overleg met het Intrakooplid.'

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over Contractmanagement as as Service? Neem dan contact met me op:

Anne Marie Kolkhuis Tanke
Inkoop Consultant
  • 06 55 80 63 92