Denk aan meldplicht energiebesparende maatregelen

Meldplicht energiebesparende maatregelen_web

Er bestaat al een energiebesparingsplicht. En vanaf 1 juli 2019 geldt er voor veel bedrijven en instellingen ook een informatieplicht. Stef Strik van het Ministerie van EZK legt uit wat dit betekent voor zorgorganisaties.

Wat houdt de nieuwe informatieplicht precies in?

'Instellingen en bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken, zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die ze in vijf jaar of sneller kunnen terugverdienen (artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer). En vanaf 1 juli geldt er ook een informatieplicht. Voor die datum moet worden doorgegeven welke energiebesparende maatregelen al genomen zijn.'

En die deadline geldt voor alle bedrijven en instellingen, dus ook voor zorgorganisaties?

'In principe wel. De gemeente kan een boete opleggen als het niet tijdig doorgegeven wordt. Daarbij geldt er wel een uitzondering voor bedrijven en instellingen die een energie-auditplicht (EED) hebben. Voor hen ligt de deadline wat later. Zij moeten de door hen genomen energiebesparende maatregelen voor 5 december van dit jaar doorgeven.'

Hoe komen zorgorganisaties erachter welke energiebesparende maatregelen interessant zijn?

'Dat is heel makkelijk. Ze hoeven alleen maar de Erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) te downloaden. Er is voor negentien bedrijfstakken een lijst gemaakt met relevante energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf  jaar of minder. Zo ook voor de zorg.'

Nog concrete tips misschien?

'Ik weet dat er bij veel zorgorganisaties al besparingen van 20 tot 25 procent kunnen worden gehaald door alleen maar de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie beter af te stellen. Ook met ledverlichting en bewegingssensoren is er vaak nog veel te besparen. Dat soort maatregelen zijn al een mooi begin. Dus stel jezelf de vraag wat je vandaag al zou kunnen doen, en ga gewoon aan de slag.'

De lijst met Erkende maatregelen voor energiebesparing voor gezondheids- en welzijnszorginstellingen kun je downloaden via infomil.nl
Online energiebesparende maatregelen doorgeven kan via rvo.nl/energie

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over energiebesparende maatregelen? Of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op:

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84