AVG en 'complexe casuïstiek'

Beeldscherm met lock_web

Binnen de zorg werken zorgaanbieders veel en vaak samen met andere relevante partijen. Soms zelfs intensief, zeker als het gaat om complexe casuïstiek.

Daarbij gaat het niet alleen om het verlenen van goede zorg, maar ook goed omgaan met de integriteit en de privacy van de patiënt/cliënt. 

In zulke gevallen werken niet alleen verschillende professionals uit verschillende organisaties samen, maar vallen ook verschillende wet- en regelgeving samen. In die wet- en regelgeving liggen  bevoegdheden en verantwoordelijkheden verankerd samen met de rechten van patiënten/cliënten. 

Hoewel het hier gaat om wet- en regelgeving gaat het uiteindelijk om ethische vraagstukken, zeker bij dilemma’s. Om hierin je weg te vinden, is er een gelukkig een handvat beschikbaar. Deze is opgesteld door de Landelijke Stuurgroep Zorg en veiligheid. Recent is daar een geactualiseerde versie van verschenen. De oorspronkelijke versie was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. De nieuwste versie is breder en daarmee ook van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Let wel, het is niet meer dan een handvat. De AVG blijft vanzelfsprekend leidend. Uiteindelijk blijft het verstandig om in specifieke gevallen een privacy professional te raadplegen. Immers, bij twijfel is het vaak beter ‘niet in te halen!’

Hier vind je de link naar het nieuwe handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

Deel dit artikel