Hulp bij de informatieplicht

Meldplicht energiebesparende maatregelen_web

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht zorgorganisaties om energie te besparen. Per 1 juli 2019 komt daar een informatieplicht bij. Locaties (inrichtingen) die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer verbruiken zijn verplicht door te geven welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben. Voor organisaties met een energie-auditplicht (EED) geldt een deadline van 5 december.

Wij kunnen je op verschillende manieren helpen bij deze nieuwe wetgeving.

Meer informatie

Op onze site vind je meer informatie over de informatieplicht. Wil je er meer van weten? Kom dan naar onze kennissessie op 23 mei, die we samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren. Jorn Stroetenga, senior Vastgoedbeheer & Techniek van Patyna, legt dan hun aanpak uit om aan de informatieplicht te voldoen. Stef Strik, coördinator energiebesparing bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft informatie over wat de wetgeving precies inhoudt. En vanuit Intrakoop vertellen we meer over praktische hulpmiddelen.

Meld je aan

Vanaf 3 mei kunnen organisaties waarvan meer dan 10 locaties aan de informatieplicht moeten voldoen de energiebesparende maatregelen voor alle locaties in één keer doorgeven. 

Hulp bij het bepalen van locaties voor de informatieplicht

Alle leden die meedoen met onze raamovereenkomsten voor de inkoop van energie kunnen een gratis bestand opvragen, waarin staat welke locaties moeten voldoen aan de informatieplicht. Ook helpt een expert van Intrakoop je bij het vaststellen welke locaties als een inrichting worden gezien en welke niet.

Afspraken met leveranciers 

Wij hebben speciale afspraken gemaakt met INNAX en Hellemans Consultancy over hoe zij je zorgorganisatie werk uit handen kunnen nemen voor de informatieplicht. Deze energiespecialisten inventariseren op locatie de energiebesparende maatregelen en vullen de Energie Maatregelen Lijst voor je in via het e-loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan al vanaf € 200 euro per locatie.

Deel dit artikel