Spitsmijden: bespaart tijd, goed voor milieu

Spitsmijden

Met alle bezuinigingen en de groei in het aantal kleinschalige woonvormen moeten logistieke zaken in de zorg anders georganiseerd worden.

Het kan slimmer, schoner én goedkoper. Onze leverancier Huuskes bouwt samen met de Provincie Overijssel aan een sneller en efficiënter, maar bovenal milieuvriendelijker transportmodel. Na een succesvolle pilot in 2018 zijn er twee bezorgroutes geoptimaliseerd, waarvan de resultaten positief zijn. Er worden aanzienlijk minder vrachtkilometers gereden, CO2-uitstoot bespaard en spitsmijdingen gerealiseerd. Het plan is om meer routes aan te gaan pakken. 

Meer vervoer met minder vrachtwagens

Huuskes levert alles op het gebied van eten en drinken aan diverse zorginstellingen, ziekenhuizen en bedrijfsrestaurants. Vaak wordt hiervoor - naast een vaste leverdag - ook een vaste levertijd afgesproken, met als gevolg dat de chauffeurs een heel onlogische route door de regio of stad rijden. Dit kost extra en onnodige kilometers en CO2-uitstoot.
Samen met Freek Boele, logistiek makelaar bij de Provincie Overijssel, is kritisch gekeken naar het huidige logistieke proces en de logistieke verbetermogelijkheden. De logistiek makelaar werkt samen met bedrijven aan een efficiënter en meer duurzame vorm van vervoer van goederen. Samen wordt gekeken naar oplossingen die leiden tot een betere spreiding van goederenvervoer over de dag, duurzamer vervoer en meer vervoer met minder vrachtwagens. 

Succesvolle pilot zorglogistiek

In februari 2018 heeft Huuskes met de provincie en 4 klanten de pilot ‘slimme zorglogistiek’ gestart op de bezorgroute Enschede - Zutphen. Deze route is geoptimaliseerd door te werken met gespreide leveringen over de dag in plaats van vaste levertijden in de ochtend. Met als gevolg een besparing van circa 1.500 kilometer en 1,6 ton CO2-uitstoot op jaarbasis. Het Gelre ziekenhuis, Zorggroep Sint Maarten, GGNet en Sutfene stonden open voor deze proef en hebben hun interne organisatie afgestemd op de nieuwe levertijden. 

Logistiek slimmer plannen

De pilot wordt nu uitgebreid. Er zijn nu twee bezorgroutes geoptimaliseerd. Bij één route worden twee klanten nu beleverd vanuit een andere vestiging dan voorheen. Het gevolg is dat van twee routes één route gemaakt kan worden. De besparing op jaarbasis is circa 43.680 kilometer en meer dan 30.000 kilo CO2-uitstoot.
Ook de resultaten van de tweede routeoptimalisatie zijn zeer positief. De middagroute is geoptimaliseerd door de spits te vermijden en efficiënter te rijden. Op jaarbasis bespaart dit bijna 16.000 kilometer en circa 11.000 kilo CO2-uitstoot.

Duurzame mobiliteit

Naast een logische route rijden, levert Cross & Care Logistics (CCL) ook een goede bijdrage aan besparing. Bij dit concept van Huuskes worden goederen van meerdere leveranciers in één levering op afdelingsniveau bezorgd bij de klant. Denk bijvoorbeeld aan kantoorartikelen, medische materialen en incontinentiemateriaal. 
Tevens bespaart een sneller, efficiënter en milieuvriendelijker transportmodel ook kosten. Het geld dat Huuskes hiermee bespaart wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke maatregelen en duurzame vrachtwagens, bussen en auto’s. Zodoende blijft Huuskes een bijdrage leveren aan het milieu.

Deel dit artikel

Neem contact op

Linda van Lievenoogen
Productgroepmanager Facilitaire Diensten
  • 06 55 72 12 83