Omdenken naar waarde

Waardegedreven inkoop.Deel62019

Betaalbare zorg én betere kwaliteit oftewel waardegedreven zorg vraagt om een nieuwe manier van denken van inkopers. Mario van de Sande ziet volop kansen deze trend handen en voeten te geven.

Vanuit twee verschillende rollen – hoofd Inkoop bij St. Anna Zorggroep én strategisch adviseur Inkoop bij Intrakoop – onderzoekt Van de Sande het terrein van waardegedreven zorg en inkoop. 'Als we 100 hechtdraden kopen die 1 euro per stuk kosten, is het rekensommetje snel gemaakt. Het wordt lastiger als je wilt uitrekenen hoe deze aankoop bijdraagt aan patiëntwaarde.' Dit voorbeeld illustreert de denkslag die inkopers moeten maken. 'Samenwerking is onmisbaar als je wilt gaan ontdekken hoe je alles zo kunt organiseren dat het maximaal bijdraagt aan de patiëntwaarde.' Het is volgens Van de Sande een grote groene weide waarin hij voor zichzelf een rol van aanjager ziet weggelegd. 'Ik wil het onderwerp aanzwengelen en zorgen dat de eerste piketpalen de grond in gaan om tot een kennisplatform te komen.'

Wiel uitvinden

Van de Sande adviseert om in deze fase niet te concurreren op kennis. 'Transparantie is nodig om de gegevens te verzamelen over de waarde die producten opleveren. Zo hoeft niet iedereen het wiel zelf uit te vinden. Ik vind dat zorgorganisaties elkaar moeten opzoeken om expertise, kennis en uitkomsten van waardegedreven inkoop op te bouwen en te delen.' Van de Sande ziet een platform voor zich waar dit gedeeld kan worden. 'Dat kan maximaal bijdragen aan de transformatie naar waardegedreven inkoop.'

‘Het is onmogelijk om bij elke interne vraag de vereiste inkoopexpertise beschikbaar te hebben

Verlagen van de zorgkosten

Ook voor veel leveranciers is waardegedreven verkoop nog onontgonnen terrein. 'Veelal lijkt het er in hun communicatie op dat ze het bieden. Alleen kan het meestal niet gevalideerd worden en zijn er weinig concrete voorbeelden.' Best begrijpelijk vindt Van de Sande. 'De vertaling naar patiëntwaarde is ook voor hen lastig, zeker als het innovaties betreft. Neem het scenario van een leverancier van operatierobots die nadenkt over de meest efficiënte inzet van zijn product. Dan zou deze minder robots kunnen verkopen. Simpelweg omdat een leverancier dan beter kan kiezen voor de verkoop van tien robots die 100 procent benut worden, versus de verkoop van vijftig robots die slechts 20% van de tijd actief worden gebruikt. Maar de zorgkosten gaan wel omlaag, omdat niet alle ziekenhuizen dure operatierobots hoeven aan te schaffen, te onderhouden en kostbare opleidingstrajecten te verzorgen. Daarnaast wil je natuurlijk vaststellen wat de inzet van de robot bijdraagt aan de kwaliteit van de verrichting. Heeft dit effect op het verminderen van complicaties, infecties of levert het een kortere hersteltijd op? Deze "winst" kan weer financieel bijdragen aan het verlagen van de zorg- kosten waarmee je de investering rechtvaardigt.;

Zoek de juiste expertise

Als hoofd Inkoop van St. Anna Zorggroep ziet Van de Sande ook mogelijkheden om zijn inkoopafdeling zo in te richten dat hij het maximale kan besparen. 'Het is onmogelijk om bij elke interne vraag de vereiste inkoopexpertise beschikbaar te hebben. Denk aan een nieuwbouwtraject of de aanschaf van een elektronisch patiëntendossier. Zo’n strategisch besluit neem je eens per tien jaar.' Van de Sande vindt het te tijdrovend en onnodig dat medewerkers bij dergelijke dossiers expert zijn of worden. De rol van zijn medewerkers is deels veranderd naar contractmanager/¬≠relatiebeheerder. 'Ze kunnen zich inzetten om de leveranciersprestaties binnen de organisatie optimaal te benutten. Door deze focus op de relatie is dat een win-winsituatie voor zowel de zorggroep als de leverancier.' Wanneer er iets nieuws op hun pad komt, beoordeelt Van de Sande of de kennis aanwezig is op zijn afdeling. Zo niet? Dan gaat hij op zoek naar de externe expert. 'Dat kan iemand van Intrakoop zijn, maar net zo goed een inkoper van een collegazorginstelling of van een andere netwerkorganisatie. Het kennisplatform voor inkopers waar ik groot voorstander van ben, kan ook een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van die juiste expertise.'

Deel dit artikel

Neem contact op

Meedenken over waardegedreven inkoop? Neem contact op met;

Mario van de Sande
Strategisch Adviseur Inkoop
  • 06 23 53 04 38