Opbrengsten van sociale betrokkenheid

SROI in je inkooptraject? Zo pak je dat aan!

Als bedrijf 'goed doen'. Hoe pak je dat in de praktijk aan? En hoe help je leveranciers om die slag te maken? Altrecht en Intrakoop schakelden een Social Return Makelaar in.

Leden van Intrakoop krijgen regelmatig door de overheid een SROI-doelstelling (Social Return on Investment) opgelegd. Om daaraan te kunnen voldoen, kunnen zij leveranciers vragen een deel van die doelstelling op zich te nemen. Dat gebeurde ook tijdens een door Intrakoop begeleide heronderhandeling waarbij Altrecht en Brocacef Ziekenhuisfarmacie een nieuw contract voor farmaceutische zorg afsloten. Brocacef Ziekenhuisfarmacie stond voor de uitdaging om de SROI-doelstelling op een passende manier in te vullen.

Veel meer mogelijk

'Veel bedrijven en organisaties denken dat Social Return of Investment vooral gaat om het tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ondertussen zijn er nog veel meer manieren om een SROI-doelstelling in te vullen', weet Danielle van Elk. Zij is Social Return Makelaar bij ADSU (Aan de slag in Utrecht), een samenwerkingsverband van 15 zorgorganisaties, het UWV en de gemeente Utrecht. Nadat een delegatie van Brocacef Ziekenhuisfarmacie het inkoopcontract van Altrecht had ondertekend, was zij de aangewezen persoon om bij Brocacef langs te gaan om de mogelijkheden op het vlak van SROI te bespreken.

Dingen die echt goed voelen

'Tijdens het kennismakingsgesprek somde Danielle in haar enthousiasme al heel veel opties op', herinnert Josca Denissen zich, manager farmaceutische zaken bij Brocacef Ziekenhuisfarmacie. 'Daarbij spoorde ze ons aan om zelf ook onze wensen door te geven en vooral dingen te doen die echt goed voelen.'

Apotheker uit Libanon

'Voor Eigen Kracht, een project om migranten en vluchtelingen naar een betaalde baan te helpen, hebben we twee trajecten voor anderstalige Utrechters gefinancierd', vervolgt ze. 'Daarbij hebben we zelf een werkervaringsplek aangeboden aan een vrouw uit Libanon. Toevallig was zij in haar thuisland apotheker geweest. In Nederland is haar diploma niet geldig, maar voor ons is het natuurlijk wel fijn dat veel van de werkzaamheden voor haar al bekend zijn. En Danielle heeft met ons het papierwerk voor de werkervaringsplek geregeld. Erg prettig.'

Passende invulling

'Ik kan echt merken dat het onderwerp binnen Brocacef Ziekenhuisfarmacie begint te leven', zegt Danielle. 'Zo liet Josca mij weten dat zij en haar collega’s dit jaar graag een invulling aan SROI willen geven die echt aansluit bij de zorginstanties waar zij medicijnen aan leveren. Echt mooi dat ze SROI niet zien als iets wat 'ook nog moet', maar als iets waarmee ze echt een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, terwijl ze daarbij ook de band met hun klanten kunnen versterken.'

Standaard in inkooptrajecten

'We zijn zeer tevreden met de manier waarop het SROI-traject verloopt', vertelt Erik Kersten, inkoper bij Altrecht. 'Het is mijn voornaamste taak om in te kopen wat onze organisatie nodig heeft om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. SROI vinden we daarbij ook belangrijk, maar omdat we niet de tijd en de juiste competenties daarvoor hebben, zijn we blij dat we daarvoor een intermediair hebben kunnen inschakelen.'

En Intrakoop? 'We zien de positieve impact van SROI en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) direct terug in dit traject voor farmacie', benadrukt Sjaak Kraaij, managing consultant bij Intrakoop. 'Daarom gaan we het steeds vaker meenemen in onze adviezen aan leden en ook in andere inkooptrajecten.'

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over SROI in inkooptrajecten? Neem dan contact op met:

Mark Buijze
Productgroepmanager Farmacie
  • 06 57 70 30 81