Winnen doe je samen!

Jaarevent2018_web

Bij de uitspraak “deelnemen is belangrijker dan winnen” denk ik meteen aan de Olympische Spelen. Als managing consultant bij Intrakoop spreek ik bij bezoeken aan onze leden ook regelmatig hierover.

De levensvatbaarheid van een vereniging staat of valt met de actieve deelname van haar leden. Want een voetbalvereniging waar in het weekend de velden onbespeeld blijven, kun je toch geen levendige vereniging noemen? En een fanfare waarin de instrumenten onbespeeld blijven, is een vereniging waar geen muziek in zit. 

Zonder leden niet levensvatbaar 

Deze vergelijking kun je rechtstreeks doortrekken naar Intrakoop, de coöperatieve inkoopvereniging van en voor zorgorganisaties. Zonder leden die actief participeren in gezamenlijke kennisontwikkeling, kennisdeling en inkoop, zijn wij als coöperatie niet levensvatbaar. Gelukkig zijn er leden die wel deelnemen en zo een stevig fundament leggen onder de toegevoegde waarde die wij je kunnen bieden.

Er zijn natuurlijk ook leden die niet of nauwelijks deelnemen aan onze oplossingen. Om verschillende redenen. Zo kennen individuele personen binnen een zorgorganisatie onze naam niet, of weten zij niet dat ze lid zijn van Intrakoop. Als zij onze naam al wel kennen, weten ze vaak niet wat de bestaansreden van Intrakoop is. Verder is soms ook niet bekend hoe wij leden ondersteunen en wat voor oplossingen wij te bieden hebben. Al met al ligt hier voor mij en mijn collega’s nog een grote uitdaging om onze naamsbekendheid en toegevoegde waarde beter te communiceren.

Een andere reden om niet deel te nemen, is dat de door ons geleverde oplossingen niet aansluiten op de (wijzigende) behoeften van onze leden. Ook hier ligt voor mij en mijn collega’s een uitdaging. Deze uitdaging  kunnen we echter niet alleen aangaan. We hebben van leden constructieve feedback nodig om antwoord te geven op vragen als: Wat sluit dan precies niet aan? of: Wat mist er precies? Alleen op die manier kunnen we samen de overeenkomsten blijven verbeteren.

Coöperatie is geen benchmark

Dan zijn er ook nog zorgorganisaties, die aan de ene kant (bewust) lid zijn van onze coöperatie, maar deze tegelijkertijd zien als een benchmark. Deze leden willen zelf eigenlijk alleen maar winnen en niet deelnemen. Zij proberen de onze benchmark te verslaan. Ik hoor dan regelmatig het argument “wij zijn groot genoeg om het zelf te kunnen”. Ik ben van mening dat grootte lang niet altijd relevant is om tot betere oplossingen te komen. Veel belangrijker is het hebben van actuele kennis: kennis van de zorgmarkt, kennis van inkoop en van de productgroep. Wat me vaak opvalt, is dat leden die niet willen deelnemen, wel weer heel graag gebruik willen maken van onze kennis. Kennis die dankzij wel deelnemende leden is opgebouwd en door hun deelname/participatie continu wordt doorontwikkeld.

Deelnemen én winnen

Tot zover de thema’s deelnemen en winnen. Het lijkt er nu op alsof onze leden een keuze moet maken: of deelnemen of winnen. 
Ik ben er van overtuigd dat deelnemen én winnen mogelijk is. In het samenspel tussen lid en Intrakoop wordt meer waarde gecreëerd, dan in de situatie dat partijen dit alleen doen. Let wel: ook wij kunnen het niet alleen en hebben jullie, onze leden, nodig om samen goede zorg betaalbaar te maken. 

Samenvattend: Deelnemen zal uiteindelijk leiden tot winnen. Winnaars zijn de zorgorganisaties, onze leden,  maar zeker ook de gehele zorg in ons land. Ook proeven van die winst? Ik ga daarover graag met je in gesprek. 

 

Deel dit artikel