Awareness privacy bij personeel verhogen

Verplegend personeel in gang ziekenhuis

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 heeft veel stof doen opwaaien.

Organisaties zijn druk geweest met de aanstelling van een FG, met verwerkersovereenkomsten en met de inrichting van een verwerkingsregister. Onder al dat geweld is het opleiden van personeel vaak op de achtergrond geraakt. Het wordt tijd om die taak nu serieus op te pakken. 

Taak van de FG

Het takenpakket van de FG is in de AVG uitvoerig beschreven. In vergelijking met de Wbp (de voorganger van de AVG) zijn er een paar interessante accentverschuivingen en vernieuwingen te zien.  Eén daarvan is de plicht voor de FG om toe te zien op beleid inzake de ‘bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel’ . Deze bepaling omvat de plicht voor de verwerkersverantwoordelijke en verwerker om dit beleid te ontwikkelen en te effectueren.  

Strategisch vraagstuk

Onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kan ernstige (imago)schade en forse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opleveren. Nog los van de kosten die gemaakt moeten worden om alsnog een juist niveau van beveiliging te realiseren. Een beleidsmatige en gestructureerde aanpak is noodzakelijk waarbij bewustmaking en opleiding van het personeel een belangrijk aspect is. Diverse onderzoeken wijzen immers uit dat het merendeel van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijk falen. Onachtzaamheid of onzorgvuldigheid spelen een rol, maar vaak zijn mensen zich niet bewust van de gevaren en hoe ze deze kunnen vermijden. Ze weten niet hoe ze het beter kunnen doen. 

Doelgroep

De AVG spreekt over bewustmaking en opleiding van ‘het bij de verwerking betrokken personeel’. Dat moet vooral niet te beperkt worden genomen. Zeker in zorginstellingen zijn veel personeelsleden die niet de primaire taak hebben om persoonsgegevens te verwerken, maar die tijdens hun werk wel met gevoelige persoonsgegevens in aanraking komen. Mensen van de technische dienst bijvoorbeeld. Het is daarom belangrijk om alle medewerkers tenminste de basisvaardigheden aan te leren voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. 

Aanbod

Wij bieden onze leden in samenwerking met Cuccibu een compleet programma aan voor bewustwording en opleiding van je medewerkers. Vanzelfsprekend met interessante kortingen op de normale prijs. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Fred Schellens
Privacy Consultant
  • 06 82 52 92 62