Doe je mee met klimaatneutraal en circulair inkopen?

Duurzaamheid

De rijksoverheid heeft als doel dat onze economie in 2050 100% circulair is. Als zorgsector kunnen we een belangrijke bijdrage leveren door onze bedrijfsvoering te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten.

Hoe doe je mee? Met klimaatneutraal en circulair inkopen.

Intrakoop en NEVI hebben daarvoor een project- en programmaplan ingediend bij het Ministerie van VWS. In juli heeft het ministerie de coördinatie van dit plan aan Intrakoop gegund: we kunnen nu dus samen aan de slag! Daar zijn we blij mee, want we willen met jullie en NEVI werken aan een aanpak voor de hele zorgsector waarin we samen oplossingen ontwikkelen, kennis delen en inkopen.

Wat gaan we doen? 

We gaan zorgen voor:

  • de borging van kennis en eenheid van de verschillende onderdelen in het programma voor circulair inkopen
  • de coördinatie met brancheverenigingen en andere stakeholders
  • de regie bij het formuleren van MVI-criteria voor de zorg
  • het programma van het congres Circulair inkopen in de zorgsector
  • de aanvraag van subsidies voor een aantal pilots
  • NEVI geeft workshops over Circulair, Klimaatneutraal en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze zijn kosteloos voor medewerkers van zorginstellingen. 

Je kunt als zorgorganisatie deelnemen aan één van de volgende vier pilots: 

Pilot onderhoud

We ontwikkelen een standaard onderhoudscontract voor duurzaam beheer van zorglocaties. Samen met zorgorganisaties en hun huisinstallateurs. Dit contract moet voldoen aan het ISSO-keurmerk en kunnen alle zorgorganisaties gebruiken. De pilot heeft als doel een onderhoudscontract uit te werken en te implementeren voor 100 zorglocaties.

Pilot afvalscheiding en -verwerking

Als eerste stap naar een zero-waste afvalbeleid voor alle zorgorganisaties gaan we een pilot opzetten voor het scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) bij 50 zorglocaties. Hiermee neemt je CO2-uitstoot af en daalt de vraag naar natuurlijke hulpbronnen.

Pilot verduurzaming voeding

Vooral vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Als we minder dierlijke en plantaardige voeding inkopen en eten, heeft dat een positief effect op het milieu. Met de nieuwe Zorgmonitor van Foodstep en Intrakoop krijg je inzicht in de duurzaamheid en CO2-uitstoot van je aankopen voor eten en drinken. Je kunt dan verantwoorde en duurzame keuzes maken. Als je wilt, helpen we je samen met de Foodprofessor bij een verbeterplan. Bovendien kun je je aansluiten bij het leernetwerk catering om kennis en ervaring met andere zorglocaties uit te wisselen. De pilot is gericht op het verduurzamen van voeding bij 30 zorglocaties.

Pilot deelmarktplaats voor zorgproducten

Veel (zorg)producten staan ongebruikt op een afdeling of locatie. Om zoveel mogelijk zorgproducten opnieuw te gebruiken en waarde vernietiging te beperken gaan we een deelmarktplaats voor zorgproducten opzetten. Als voorbereiding daarop maken we voor 100 zorglocaties middels een inventarisatie inzichtelijk hoeveel CO2 zij kunnen besparen door bij te dragen aan de deeleconomie. 

Deze activiteiten worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Heb je vragen over de klimaatenveloppe? Neem dan contact op met info@pianoo.nl

Meer informatie
Wil je meer weten over of meedoen aan deze pilots om de zorg te verduurzamen en onze CO2-uitstoot te verminderen? Neem dan contact op met Jan Holsappel via jan.holsappel@intrakoop.nl of 06 21 28 69 32.

Deel dit artikel