Bewustwording. Belangrijk.

Twee personen bekijken resultaten

Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van het eerste incident bij een ziekenhuis heeft veel losgemaakt binnen de zorgsector.

Het tweede incident daar benadrukt een specifiek onderdeel in dat besluit. Dat onderdeel heeft alles te maken met bewustwording.

De AP constateert dat binnen het betrokken ziekenhuis voldoende maatregelen zijn genomen met betrekking tot de bewustwording van medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld, door middel van voorlichting tijdens de introductie, deelname aan een landelijke bewustwordingscampagne gericht op informatiebeveiliging, AVG-workshops en daarnaast hebben alle medewerkers hierover ook een brief ontvangen.

Het probleem hierbij is dat dit volgens de AP te fragmentarisch is en niet alle medewerkers in voldoende mate bereikt zijn. Deze zorgaanbieder kon daardoor niet aantonen dat ALLE medewerkers een gedegen en praktische opleiding hebben gehad waardoor ze voor vrijwel alle, veel voorkomende, situaties weten hoe ze integer moeten handelen. Daarbij moet het geleerde gedurende langere tijd aandacht krijgen in de dagelijkse werkpraktijk. Bijvoorbeeld door de kennis herhaaldelijk te toetsen, anders verwatert het.

Collectieve 'e-learning' voor leden Intrakoop

Bij de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Intrakoop hierin al voorzien. Voor alle leden is toen collectief een ‘e-learning AVG’ ingekocht. Leden kunnen zich daarop inschrijven. Hiermee heb je als zorgaanbieder een monitor en kun je controleren dat alle medewerkers zich de kennis eigen maken, maar ook dat deze kennis op peil en actueel blijft. 

Door deze leermodule herhaalde malen te verversen met nieuwe informatie en de medewerkers periodiek deze e-learning te laten doen bereik je dat je medewerkers continu op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Laat deze leercyclus daarnaast onderdeel zijn van een totale bewustwordingsprogramma door de jaren heen en je bent helemaal compliant.

Snel acteren voorkomt 'gedoe'

Heeft jouw organisatie deze e-learning, als ruggengraat voor het bewustwordingsprogramma, nog niet, neem dan snel contact op met Bert Baan en voorkom dit soort problemen!

Deel dit artikel