Maak een printscreen

Beeldscherm met lock_web

Binnen de muren van het kantoor van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt wel eens gezegd: “het is soms net als skiën in de mist!”.

Men is zich er daar zeker bewust van dat nog lang niet alles al volledig duidelijk is voor wat betreft de uitrol van de gevolgen van de AVG, en in de loop der tijd moet uitkristalliseren door middel van -bijvoorbeeld- jurisprudentie. Door aan de ene kant als AP besluiten te nemen en aan de ander kant burgers en organisaties gerechtelijke stappen te zien nemen worden deze zo gewenste gerechtelijke uitspraken uitgelokt. Dat is goed, ze geven namelijk duidelijkheid.

Zoals bij bijna alles, is ook in dit dossier veel in beweging. De AP geeft stap voor stap een beeld hoe zij in de uitrol van de AVG staat en hoe zij te werk gaat. Zij moet echter roeien met de riemen die zij heeft, zeker ook gezien het capaciteitstekort waarmee zij te kampen hebben. 

Ons advies is dan ook om de website van de AP regelmatig te raadplegen. Aan de hand van wat je daar leest, weet je als organisatie wat je moet doen om compliant te zijn als het gaat om het beschermen van persoonsgegevens. 

Hierbij hebben we wel een advies: maak op dat moment een printscreen van wat je leest op de website. Neem dat document op in de AVG-administratie van jouw organisatie. Hiermee kun je naderhand aangegeven waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt  in je privacy beleid.
Dit advies geven we, omdat door de eerder genoemde beweging de inhoud van deze website steeds verandert. Door regelmatig jouw situatie te toetsen aan wat op de website van de AP staat blijft je organisatie up-to-date. Die printscreen dient als leidraad van genomen beslissingen aan de hand van de toen beschikbare informatie over de AVG. Zo kun je aantonen dat je goed bezig bent met de bescherming van de persoonsgegevens in jouw organisatie. 

 

Deel dit artikel