Men weet ons steeds vaker te vinden

Torentje Den Haag

Samen creƫren, samen kennis ontwikkelen en samen inkopen, die drie-eenheid hebben wij hoog in het vaandel staan.

Kennis ontwikkelen is leuk, het is nog leuker als die kennis ook door anderen gezien (en gebruikt) wordt.

Dat laatste zien we gelukkig steeds vaker gebeuren. In oktober werd onze jaarverslagenanalyse van de jeugdzorg gebruikt in heel veel media als onderligger voor artikelen, radio-uitzendingen en de opening van het achtuurjournaal. Dat was een kwestie van timing en toeval die prettig in ons voordeel uitviel. Die trend van media-aandacht voor onze jaarverslaganalyses willen we dit jaar ook weer doorzetten.

Wat we ook steeds vaker zien is dat we genoemd worden als bron bij Kamervragen. Onze contacten met de verschillende fracties in de Tweede Kamer werpen hun vruchten dus af. Het ministerie gebruikt onze informatie ook, zo worden we met enige regelmaat genoemd in Kamerbrieven. We zien dat het voeren van een actieve lobby op die onderwerpen die onze aandachtsgebieden raken zijn vruchten afwerpt. 

Van een heel andere orde is het feit dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ons weet te vinden als er voornemens tot fusie zijn in branches waarin wij actief zijn. Onze kennis en ervaringen zijn recent ingeroepen in de afweging die de ACM maakte over het wel of niet doorgaan van de fusie tussen de wasserijen van CleanLease en Lips+. Met hele specifieke vragen over de wasserijbranche in de zorg werden we benaderd. Onze antwoorden, zo werd ons gemeld, waren een waardevolle bijdrage aan de afwegingen die in dat soort dossiers gemaakt worden. In dit specifieke geval waren we iets minder blij met de uitkomst, maar dat doet niets af aan de informatie die we de ACM  gegeven hebben. 

Recent nog werden we genoemd in de ‘Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019’ de eindrapportage die gemaakt werd door het Public Procurement Research Center in opdracht van het ministerie van VWS over de stand van zaken met betrekking tot de  inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet.

Ook de rol die we spelen in de Green Deal en het daaruit voorkomende Programma klimaatneutraal en circulair inkopen 2019-2020 is te danken aan het feit dat we samen met verschillende partijen kennis ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de strategische keuze die we gemaakt hebben om meer te doen dan alleen maar inkopen. En dat werpt zijn vruchten af. 


Deel dit artikel

Neem contact op

Harald Bresser
Manager Marketingcommunicatie
  • 06 51 59 50 93