Zorgmonitor Duurzaam & Gezond: wensen en ideeën van onze leden

Verpleegkundige met patient en ontbijt

Vorig jaar introduceerden we de ‘Zorgmonitor Duurzaam & Gezond’. Deze tool helpt je bij het maken van duurzame en gezonde keuzes bij de inkoop van eten en drinken. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van cliënten, het helpt ook CO2–uitstoot te verminderen. Op 6 februari spraken we met zeven leden over de wensen en ideeën met betrekking tot verdere ontwikkeling en implementatie van de Zorgmonitor.

Waar moet deze aan voldoen en welke kansen en uitdagingen zien zij bij het gebruik van de Zorgmonitor? Het was een productieve bijeenkomst met input voor concrete vervolgstappen. 

Wat willen we meten?

Tijdens de bijeenkomst startten we met een brainstormsessie. Deze gaf inzicht in zowel de praktische als strategische kant van de te meten indicatoren. Het kunnen vergelijken met een benchmark is één van de wensen, daarnaast het splitsen van branche en doelgroep. Ook het verwerken van gegevens over seizoensgebonden, regionale en lokale producten werd benoemd. Het sturen op nutriënten op basis van ingekocht volume van de levensmiddelen, biedt potentieel mooie kansen om stappen te zetten in een gezonder aanbod van eten en drinken. Denk aan het reduceren van zout en suiker, of het verhogen van plantaardige eiwitten. 

Aandachtspunten

Voor het inzetten van de Zorgmonitor zijn er diverse punten benoemd om rekening mee te houden. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Het betrekken van de juiste stakeholders en het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie; 
  • Aandacht voor de kosten en tijdsinvestering;
  • Volledige informatie en sturingsmogelijkheden; 
  • Het verkrijgen van kennis om de beleving te vergroten;
  • Mogelijkheid benchmarking (zowel locaties binnen dezelfde zorginstelling als tussen zorginstellingen);
  • Het betrekken van de leverancier.  

Het vervolg

De bijeenkomst heeft ons veel input opgeleverd die we, samen met Foodstep, gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de monitor. Een belangrijke stap in het vervolgtraject is het analyseren van de data van deze eerste groep leden. Tijdens de vervolgbijeenkomst in het tweede kwartaal delen we de eerste analyses en ervaringen. We houden je op de hoogte! 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over wat de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond voor jouw zorgorganisatie kan betekenen?

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 52 23 39