Werk je mee aan onderzoek over het gebruik van halve tabletten?

Uitdelen medicijnen

Door de circulaire van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers” zijn diverse werkwijzen ontstaan in het gebruik van halve tabletten. Met eventuele gevolgen voor de medicatieveiligheid.

Intrakoop en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben daarom besloten de impact van deze circulaire bij apotheken en zorginstellingen te laten onderzoeken door een HBO-student in het kader van haar afstudeeropdracht. Daarom zijn we helaas gebonden aan de komende maanden. Ook al beseffen we dat je aandacht nu naar hele andere onderwerpen uitgaat. 

Aanleiding

Veel zorgorganisaties werken voor het verstrekken van medicijnen aan cliënten en bewoners met medicijnrollen. Hierin zitten in Nederland geregistreerde tabletten en capsules voor inname. Als er een andere sterkte nodig was, kon de apotheek eerder kiezen voor levering van een bereidende collega-apotheek die deze sterkte maakte, een zogenaamde ‘collegiaal doorgeleverde eigen bereiding’. Totdat de IGJ constateerde dat deze collega-apotheken meer bereiden dan de bedoeling was. Toen heeft de inspectie haar circulaire opgesteld om hier paal en perk aan te stellen. 

Gevolg

Een deel van de bereidingen bestond uit tabletten met de halve sterkte van een geregistreerd geneesmiddel. Door de circulaire van IGJ zijn nu diverse werkwijzen ontstaan in de verstrekking van geneesmiddelen, zoals:

  • halve tabletten ter plaatse delen in de zorginstelling
  • halve tabletten in de medicatierol verstrekken of
  • losse levering van halve tabletten in potjes. 

Intrakoop en het IVM hebben diverse opmerkingen over medicatieveiligheid gekregen, die te maken hebben met deze verschillende werkwijzen rondom halve tabletten. Dit is voor ons reden de impact van de IGJ-circulaire te onderzoeken. We hebben daarvoor behoefte aan de mening van medewerkers die zicht hebben op het hele proces van de geneesmiddelenvoorziening in hun zorgorganisatie. 

Wat houdt medewerking aan het onderzoek in?

Loubna el Anzi gaat dit onderzoek voor de zomer onder apotheken en zorginstellingen uitvoeren als afstudeeropdracht voor haar HBO-opleiding Farmakunde. Als je kunt en wilt meewerken aan het onderzoek ontvang je een digitale vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost maximaal 20 minuten. Bij vragen over je antwoorden kan Loubna om een telefonische toelichting vragen.

Meer weten of aanmelden

Wil je meewerken aan het onderzoek? Meld je aan bij Loubna el Anzi via l.anzi@ivm.nl. Heb je vragen over het onderzoek, dan kun je ook contact opnemen met José van Engelen, contractmanager farmacie, via jose.van.engelen@intrakoop.nl

Deel dit artikel