Microsoft Office365 cloud en de back-up die daar bijhoort

Arts aan telefoon_web

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn helaas vaker dan andere organisaties slachtoffer van cyberaanvallen.

Diverse media hebben daarover gepubliceerd (zie onder andere hier).

Zorgorganisaties gebruiken de Microsoft Office365 zorg-cloud steeds vaker. Patiëntdata worden gecreëerd en opgeslagen, mails worden verstuurd en ontvangen, er wordt met elkaar gechat en bestanden worden gedeeld. Uit de gebruiksdata van Microsoft blijkt dat de hoeveelheid data die zorginstellingen in de cloud creëren en opslaan exponentieel toeneemt. 

Weinig zorginstellingen houden er echter rekening mee dat Office365 geen back-up functionaliteiten heeft. Dit terwijl het wel hun verantwoordelijkheid is hun data te beschermen tegen bijvoorbeeld malware, het (per ongeluk) verwijderen van bestanden en service failure. 

Microsoft geeft aan dat een backup van Office 365 via een derde partij nodig is in sectie 6B van hun Terms & Conditions. Ook NEN7510, het kader voor informatiebeveiliging in de zorg, schrijft dit voor. Samen met onze ICT-partner Protinus IT bieden wij back-up oplossingen aan die passen in de zorg. Wil je daar meer over weten? 

Ga dan naar onze IT-oplossingen website, lees de user case hierover en neem vervolgens contact op met onze collega Patrick van Lonkhuijzen

Deel dit artikel

Neem contact op

Patrick van Lonkhuijzen
Consultant
  • 06 55 72 12 81