Voeding in de zorg; vier interessante publicaties

iStock-985859318

Dat voeding in de zorg een plek in de schijnwerpers verdient, blijkt zeker in deze coronaperiode. De afgelopen maanden lazen wij veel interessante publicaties over het onderwerp voeding in de zorg. Een korte samenvatting van vier publicaties delen we in in dit artikel.

Op weg naar een integrale voedingsvisie voor Nederlandse ziekenhuizen

Diagnose Voeding & Gezond – Irene Mommers, Sjoerd Emonts & Saskia Dusseljee - november 2020

Een white paper over het waarom en hoe van voedingsvisie en -beleid binnen ziekenhuizen. Omschrijft vijf elementen voor een integrale voedingsvisie:

 1. Een prominente rol voor, tijdens en na de behandeling
 2. Bijdragen aan welzijn en herstel door specifieke voedingsconcepten
 3. Een gezonde en duurzame eetomgeving voor medewerkers en bezoekers
 4. Zinnige voedingszorg door screening en monitoring
 5. Kennisdeling onder medewerkers, studenten en organisaties

Hoe? 

 1. Voeding verdient de plek van separaat beleidsonderwerp. Om dat te bereiken helpt het om kennis, succesverhalen en praktijkvoorbeelden te delen. 
 2. Noodzakelijk zijn de wil en de mogelijkheid om te investeren in het vaststellen en realiseren van de visie. 
 3. Draagkracht en betrokkenheid binnen het ziekenhuis is essentieel. Hiervoor is een brede samenwerking tussen alle soorten medewerkers nodig.
 4. Aangaan van samenwerkingen buiten het ziekenhuis; leer van elkaars succesverhalen.

Bron: BeBright

Maaltijdorganisatie in woongroepen

Stichting Eten+Welzijn, Actieleernetwerk van diverse zorgorganisaties - november 2020

Een mooie, praktische omschrijving van de organisatie van eten en drinken in een woonvorm (kleinschalig wonen). Deze organisatie wordt beschreven vanuit drie invalshoeken:

 1. Inrichting, middelen en materialen
 2. Medewerkers
 3. Budget en randvoorwaarden

Tenslotte wordt een best practice weergegeven van een werkschema. 
Bron: Eten+Welzijn  

Gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Alliantie Voeding in de Zorg, Goede zorg proef je - december 2020

Een factsheet als handreiking aan medewerkers van zorginstellingen waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag ‘Wat is gezond?’. Het doel is om hiermee een aanzet te geven tot de invoering van een goed voedingsaanbod voor patiënten/bewoners, bezoekers én medewerkers. Om dit te bereiken is een team nodig van afgevaardigden van de afdelingen facilitair bedrijf, diëtetiek, zorg en medische staf. Het voedingsaanbod bestaat idealiter uit vijf uitgangspunten:

 1. ‘Richtlijnen Goede Voeding’ vormen de basis, waarbij de voeding voorziet in de (verhoogde) eiwitbehoefte en voldoende energie levert.
 2. Meer energie- en/of eiwit(ver)rijk(t)e voeding is nodig bij een verhoogde energie- en/of eiwitbehoefte, een verminderde inname en/of aangepaste consistentie van voeding. Hierbij heeft voeding die belangrijke nutriënten levert de voorkeur.
 3. Aangepaste hoeveelheden met kleinere portiegrootte en verhoogde maaltijdfrequentie is nodig om te voorzien in voldoende eiwit en energie.
 4. Variatie in de samenstelling van de maaltijd is belangrijk, ongeacht portiegrootte.
 5. De patiënt of cliënt krijgt informatie over waarom het belangrijk is dat de voedingskeuze (tijdelijk) anders is.

Bron: Alliantie voeding in de zorg.
Daarnaast vindt op 12 februari een online bijeenkomst plaats over het inrichten van een gezonde en duurzame eetomgeving.

Nationale eiwitstrategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - december 2020

De Europese Unie heeft alle lidstaten opgeroepen een nationale eiwitstrategie op te schrijven. In de recent gepubliceerde Nederlandse eiwitstrategie wordt ingezet op een hogere mate van zelfvoorziening en duurzame consumptie. De focus ligt op vijf gebieden:

 1. Stimuleren van de teelt van typisch Nederlandse eiwitrijke gewassen, zoals aardappelen en veldbonen.
 2. Inzetten op innovatie en ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen, zoals zeewier en kweekvlees.
 3. Meer gebruikmaken van insecten, voornamelijk voor veevoer maar ook voor mensen.
 4. Tegengaan van verspilling en het circulair gebruik maken van reststromen.
 5. Inzetten op een meer plantaardige eiwitconsumptie om bij te dragen aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig.

Wat betekent dit voor de zorg? De gezonde en duurzame keuze moet de makkelijke keuze worden: nieuwe dagelijkse routine en ander gewoontegedrag.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel óf wil je ondersteuning bij de inkoop of leverancierskeuze van eten en drinken binnen jouw zorgorganisatie? Neem dan contact op met:

Ido Verbree
Adviseur Care
 • 06 50 51 47 92