AOC-classificatie helpt bij voorbereiding op en gevolgen van MDR

Ziekenhuis Rivierenland Eva de Boer
Jessica Brouwer

Op 26 mei wordt de Medical Device Regulation (MDR) van kracht. Deze nieuwe EU-wet heeft verstrekkende gevolgen voor leveranciers en zorgaanbieders. Classificeren van medische hulpmiddelen volgens de landelijke uniforme AOC-classificatie helpt zorgorganisaties zich voor te bereiden.

Eenheid brengen in de classificatie en administratie van medische hulpmiddelen biedt zorgorganisaties veel voordelen. Dit geldt zowel voor Inkoopafdelingen als voor de financiële en verkoop. In de praktijk blijken artikelen vaak niet gekoppeld te zijn aan de juiste grootboekrekeningen en de artikelomschrijvingen zijn niet altijd een weergave van het product. Dit leidt onder meer tot onbetrouwbare managementinformatie (waardoor het bijvoorbeeld lastig is kostprijzen te berekenen voor de DOT/DBC), inefficiënt assortimentsbeheer, gebrek aan harmonisatie van medische hulpmiddelen en tijdverlies en kosten door het zoeken naar en communiceren over artikelen.

Het gereedschap van de zorg

Een geborgde en valide classificatie van medische hulpmiddelen is een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en een operationeel-effectieve inzet van medische hulpmiddelen. Immers we hebben het over het “gereedschap” van de zorg- en behandelprofessionals. De AOC-code helpt ziekenhuizen deze aspecten beter op orde te krijgen en te houden. Een goede classificatie draagt bij aan een betere samenwerking tussen de diverse disciplines. LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg), GMG (Gebouwen Management Gezondheidszorg) en Intrakoop hebben de handen ineengeslagen voor het opzetten van een landelijke borging van de AOC-classificatie. Door daar nu mee aan de slag te gaan, zijn ziekenhuizen straks beter voorbereid op de MDR, naast de al eerder genoemde voordelen.

Unieke landelijke codering

Eva de Boer, hoofd Inkoop bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, ziet louter voordelen van werken met een landelijke AOC-classificatie. ‘Iedereen die in de zorg werkzaam is, zal de problematiek herkennen. Medische hulpmiddelen zijn niet consequent gerubriceerd, er bestaan diverse artikelnummers en classificatiecodes voor hetzelfde hulpmiddel en bruikbare alternatieven zijn soms letterlijk onvindbaar. Dit brengt niet alleen risico's met zich mee voor de patiënt, het heeft ook financiële en logistieke nadelen voor het ziekenhuis. Ook zonder de MDR was er al een noodzaak om hier meer orde in te brengen, maar hoe maak je daar mensen, tijd en budget voor vrij? Die ruimte is in de zorg niet zomaar voorhanden. Prettig dus dat de AOC-classificatie voor een goed werkbare structuur zorgt door een unieke, landelijke classificatie op basis van intended use, die zich eenvoudig en logisch laat rubriceren.

Een goed stamdatabeheer staat of valt bij één uniek artikelnummer waar relevante gegevens aan zijn gekoppeld. Zoals bij een heupprothese, het type, de productiebatch, leveranciersgegevens, prijs, AOC-classificatie, etcetera. Dit biedt grote voordelen bij bijvoorbeeld een recall, maar ook bij het zoeken naar een alternatief product in dezelfde classificatiegroep. Ook kun je de medische hulpmiddelen, door de AOC-classificatiecode, beter koppelen aan de DOT's (DBC's op weg naar Transparantie). Dit komt de zorgkwaliteit, de patiëntveiligheid en financiële inzage ten goede en bespaart ook nog eens op de zorgkosten.’

AOC en de MDR

De MDR wordt op 26 mei 2021 van kracht. Reden voor de EU om de MDR in te voeren is patiëntveiligheid bieden op basis van een gedegen ontwerp, gewaarborgde productie, veilige toepassing en volledige traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. De gevolgen zijn al merkbaar. Assortimenten worden gesaneerd en er ontstaan meer backorders. Doordat ziekenhuizen samenwerken kunnen ze beter op die gevolgen inspelen. Bijvoorbeeld door de AOC-classificatie voor medische hulpmiddelen te gebruiken. Daardoor kunnen ziekenhuizen kennis over alternatieve producten eenvoudig met elkaar uitwisselen. Bovendien moeten zorgorganisaties na invoering van de MDR hun recallen klachtenprocedures op orde hebben. Net als de bekwaamheid van personeel en onderhoud van medische hulpmiddelen. Processen voor medische hulpmiddelen moeten geregeld zijn volgens het Convenant Medische Hulpmiddelen. En in het kader van Post Marketing Surveillance moeten dossiers voor deze middelen worden aangelegd. De AOC-classificatie kan als leidraad dienen om deze vereiste procedures en processen goed in je zorgorganisatie te regelen. 

Wil je meer weten over hoe de implementatie van de AOC-classificatie in Ziekenhuis Rivierenland is verlopen? Neem contact op met Eva de Boer, Hoofd Inkoop via eva.deboer@zrt.nl of 06 12 37 78 92.

 

 

Deel dit artikel