Dutch Health Week, wat heeft Intrakoop allemaal gepresenteerd?

Groep mensen in overleg

Van 18 tot en met 21 mei vond de eerste editie van de Dutch Health Week plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Intrakoop heeft zich daar goed gepresenteerd.

Deze nieuwe beurs is een samenvoeging van De Zorgtotaal beurs, de Zorg & ICT beurs en de Support beurs zoals die voorgaande jaren ook plaatsvonden. Gezien de huidige situatie met betrekking tot corona konden deze -normaliter fysieke beurzen- dit jaar geen plaats vinden en dus werd er snel gekozen voor een hybride oplossing.  
Intrakoop als kennispartner

Intrakoop als kennispartner

In het voortraject naar deze gecombineerde beurs was Intrakoop al in contact met de beursmanager om als kennispartner deel te nemen. Met allerlei ambitieuze plannen over een fysieke deelname zagen we in de loop van 2020 dat de nadruk veel meer op een virtuele bijdrage neer zou komen. En aldus geschiedde. Gedurende de Dutch Health Week hebben zes van onze collega’s in drie webinars hun kennis over diverse onderwerpen kunnen delen met de bezoekers aan deze hybride beurs. Vanzelfsprekend willen we ook niet-deelnemers aan de beurs laten zien waar onze webinars exact over gingen. Daarom in dit artikel de links naar de webinars zodat die gemakkelijk terug te kijken zijn. De links leiden je naar onze YouTube pagina waar we de videoregistraties hebben opgeslagen. 

Onze drie webinars

Wat is er zoal gepresenteerd? Onze collega’s Linda van Lievenoogen en Bram Buyserd hebben een webinar gegeven met als titel: ''Duurzame en gezonde voeding in de zorg: samen van inzicht naar resultaat''. De door Intrakoop samen met Foodstep ontwikkelde Zorgmonitor Duurzaam & Gezond was hier een belangrijk onderwerp dat zorgorganisaties de mogelijkheid biedt om het huidige assortiment van eten en drinken in de zorgsector te verduurzamen en gezonder te maken, samen met leveranciers, fabrikanten en zorginstellingen zelf.
Jan Holsappel en Bert Baan hebben een webinar gepresenteerd dat voornamelijk ging over duurzaamheid en circulariteit onder de noemer: ''Duurzaamheid? Circulair werken? Zo kun je beginnen!''. Hierin kwam op een heldere manier aan de orde wat het belang van duurzaamheid in de zorg is en hoe je van start kunt gaan met circulariteit en duurzaamheid in jouw organisatie. 
Tenslotte hebben Patrick van Lonkhuijzen en Fred Schellens een webinar gehost dat, onder andere,  ging over cybersecurity met als titel: ''Veilig en vertrouwd informatie delen binnen de zorg''
Al deze webinars zijn dus terug te kijken via ons YouTube kanaal, mocht je vragen hebben over een onderwerp dat in de webinars aan de orde kwam dan is via onze Servicedesk de betreffende collega altijd bereid je vragen te beantwoorden en je te helpen met deze onderwerpen. 

 

Deel dit artikel